Roya Sabetrasekh tapte i Høyesterett

Den tidligere doktorstipendaten ved Det odontologiske fakultet, Roya Sabetrasekh vant ikke frem med anken sin i Høyesterett. 

I HØYESTERETT: Roya Sabetrasek i Høyesterett i september. Hun tapte ankesaken. 

Foto: Ola Gamst Sæther

Høyesterett har i dag forkastet anken til tidligere doktorstipendiat Roya Sabetrasekh.

Dommen i Høyesterett er enstemmig.

Høyesterett skulle ta stilling til om UiO hadde overtatt Sabetrasekhs oppfinnelse. Isåfall ville hun hatt krav på godtgjøring fra UiO.

Helt konkret var spørsmålet Høyesterett skulle ta stilling til om universitetet hadde ervervet retten «på annet grunnlag», jf. § 7, og da først og fremst gjennom den bistanden veilederen hadde ytet patentsøkeren.

Høyesterett kom til at UiO ikke hadde ervervet oppfinnelsen. I sammendraget av dommen begrunnes dette slik:

"Høyesterett kom til at slikt erverv i tilfelle krever avtale mellom arbeidsgiveren og arbeidstakeren. Arbeidsgiverens ensidige disposisjoner over oppfinnelsen kan danne grunnlag for et krav fra arbeidstakeren om godtgjørelse, men forplikter ikke arbeidstakeren til å gi fra seg sin rett. Høyesterett kom til at avtale var ikke inngått, heller ikke stilltiende. Blant annet kunne ikke veilederen disponere over oppfinnelser på vegne av universitetet.

Saken klargjør innholdet i arbeidstakeroppfinnelsesloven § 7."

Uniforum kommer tilbake til saken senere. 

Les Uniforums tidligere saker om Roya Sabetrasekh og patentstriden


Dette er saken:

* Uten hennes viten ble Roya Sabetrasekhs upubliserte forskningsarbeider brukt i en patentsøknad fra et svensk firma. Patentet er innvilget i Japan, Europa og USA. Sabetrasekhs doktorgradsveileder på UiO var kjent med bruken og jobbet som privat konsulent for firmaet i forbindelse med patentsøknaden. Både UiO og veilederen har imidlertid avvist at Sabetrasekh er medoppfinner.
* Lagmannsretten ga Sabetrasekh medhold i at hun som ansatt på UiO, deltok i en oppfinnelse. Retten kom også til at universitetet ville vært erstatningsansvarlig etter åndsverkloven (1961) §55, hadde Sabetrasekh hatt et «relevant økonomisk tap».
* Derimot fikk hun ikke medhold i kravet om godtgjørelse etter lov om arbeidstakeroppfinnelser § 7. Dette fordi lagmannsretten ikke fant at UiO hadde overtatt (ervervet) oppfinnelsen hennes i forkant av at den ble søkt patent på fra Sverige. Det er dette Høyesterett har sett på. Høyesterett har avklart om universitetet hadde ervervet Sabetrasekhs oppfinnelse «på annet grunnlag», slik det heter i arbeidstakeroppfinnelsesloven §7.   Konklusjonen ble at universitetet ikke hadde ervervet oppfinnelsen.

* Sakskomplekset er tidligere kjent fra NRK Brennpunkt-dokumentaren Patentjegerne (2014) Gjennom behandlingen i rettssystemet er det dukket opp nye faktaopplysninger som ikke kom fram i dokumentaren.

 

Emneord: Arbeidsforhold, Forskning, Etikk, Jus Av Martin Toft og Helene Lindqvist
Publisert 23. okt. 2020 11:34 - Sist endra 23. okt. 2020 14:23
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere