I høst blir det kamp om dekanvervet på OD

To kandidater stiller til valg som dekan på OD-fakultetet denne høsten. Begge mener de at de er den rette til å rydde opp i fakultetets utfordringer.

PRESENTASJONSMØTE: Ifølge fakultetet skal de to dekankandidatene Hans-Christian Aasheim og Tiril Willumsen presenteres for velgerne i et møte i midten av september.

Foto: UiO/ Ingar Storfjell, UiO

Før helgen gikk forslagsfristen ut for kandidater til høstens dekanvalg på Det odontologiske fakultetet.

I går ettermiddag ble det klart at det blir et reelt valg mellom to kandidater.

De to er professor Tiril Willumsen ved Institutt for klinisk odontologi og instituttleder Hans-Christian Åsheim ved Institutt for oral biologi.

Dekanvalg på OD-fakultetet
* 7.–14 oktober skal det være dekanvalg på Det odontologiske fakultet.
* Den nye dekanen tiltrer vervet 1. januar 2021.
* To kandidater stiller til valg: professor Tiril Willumsen ved Institutt for klinisk odontologi og instituttleder Hans-Christian Åsheim ved Institutt for oral biologi.
* Fakultetsstyret på OD vedtok i mai at ny dekan "fortrinnsvis bør være tannlege".
* Ifølge fakultetet skal kandidatene presenteres for velgerne i et møte i uke 38.
* Sittende dekan, tannlege og professor Pål Barkvoll, er snart ferdig med to perioder, og kan ikke gjenvelges.

Presentasjonsmøte i september

Tiril Willumsen har med seg Hans Jacob Rønold som prodekan for studier, Janne Reseland som forskningsdekan og Jan Eirik Ellingsen som visedekan for spesialistutdanningen. Visedekan for preklinikk utnevnes på senere tidspunkt.

Motkandidaten Hans-Christian Åsheim har med seg Alix Young Vik som prodekan for studier(klinikk), Roger Simm som visedekan for studier(preklinisk),  Ulf Riis som visedekan for spesialistutdanningen og Janicke Liaaen Jensen som visedekan for forskning.

Tredje uke i september har fakultetet satt opp et presentasjonsmøte for kandidatene. Deretter blir det valg fra 7.–14. oktober.

Foreløpig har ingen av kandidatene valgplattformene helt klare, opplyser de til Uniforum. Men de deler likevel noen utdrag fra planene.

– Fakultetet er i en utfordrende tid

Dekankandidat Hans-Christian Åsheim legger ikke skjul på at utfordringene står i kø for det kommende dekanatet:

– Fakultetet er i en utfordrende tid, både med Covid-19 problematikken som påvirker oss – ikke minst klinikkdriften på fakultetet og klinisk undervisning – og med en veldig utfordrende økonomisk situasjon, skriver på e-post til Uniforum.

– For å håndtere disse utfordringene i de nærmeste årene, kreves det et ansvarlig profesjonelt dekanteam som kan håndtere dette. Vårt team er veldig kompetent og evner å håndtere de utfordringene vi står ovenfor, og vil være i stand til å bringe fakultetet fremover, fortsetter dekankandidaten.

Åsheim trekker fram at han har vært spesielt opptatt av undervisningskvalitet og har god kontakt med studentene. Videre skriver han at når det gjelder forskning og innovasjon så har hans agenda vært å fremheve samarbeid som basis for god forskning, og å stimulere til mer ekstern finansiering.

– En av mine viktigste agendaer er at ansatte samarbeider godt og hjelper hverandre. Dette bidrar til et godt arbeidsmiljø som er basis for best mulig kvalitet i utdanning og forskning, skriver han videre.

Kontinuiteten med sittende dekanats program sikres blant annet ved at Åsheim har med seg nåværende studiedekan Alix Young Vik på laget.

– Mitt team har denne erfaringen

Også kandidaten Tiril Willumsen mener at hun og hennes lag er de beste til å løse fakultetets utfordringer. Hun skriver følgende til Uniforum om hvorfor hun stiller til valg:

– Fakultetet står ovenfor mange utfordringer i den neste dekanperioden. Jeg stiller til valg fordi det i denne krevende situasjonen er viktig at OD har et dekanat som har bred erfaring fra studentundervisning, gjennomføring av forskningsprosjekter av høy kvalitet, universitetsledelse og som har evne til å lage godt arbeidsmiljø.

– Mitt team har denne erfaringen og disse kvaliteter og har de beste forutsetninger for å føre OD videre, slår Wilhelmsen fast.

Bare én av kandidatene er tannlege

Som Uniforum skrev tidligere i år, var det et ønske fra fakultetsstyret at den nye dekanen helst skulle være tannlege. Blant de to kandidatene som nå stiller til valg, er det kun Tiril Willumsen som er tannlege. At dette er en viktig kvalifikasjon, er hun ikke i tvil om:

– Som dekan vil jeg jobbe for en inkluderende og åpen organisasjon der det fokuseres på samarbeid og dialog mellom alle nivåer ved fakultetet. Vi står overfor store utfordringer både innen fagutvikling og organisering fremover og det er i denne prosessen veldig viktig å ha en dekan som har erfaring fra og kjenner tannhelsetjenesten godt både privat og offentlig sektor. Jeg er tannlege og har denne brede erfaringen. I vår gruppe har vi engasjement for å gjøre nødvendige endringer som gir både faglige og økonomiske gevinster​, framhever Willumsen.

Les mer: 

 

Av Helene Lindqvist
Publisert 1. sep. 2020 13:58 - Sist endra 1. sep. 2020 15:14
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere