UiO-ansatte og studenter må ta obligatorisk smittevernkurs

Flere tusen  ansatte og studenter har allerede gjennomført UiOs obligatoriske smittevernkurs.

VIKTIG ALLMENNKUNNSKAP: ꟷ Det viktigste blir å huske å følge opp kurset i det daglige, poengterer fungerende avdelingsleder for HMS og beredskap Johan Løberg Tofte.

Foto: Ola Gamst Sæther

I forbindelse med den gradvise åpningen av universitetet, har UiO lansert et e-læringskurs i smittevern for ansatte og studenter. Kurset er obligatorisk, tilbys på både norsk og engelsk, og tar cirka 15 minutter å gjennomføre.

ꟷ Dette er et kurs som er komprimert og lett tilgjengelig, påpeker fungerende avdelingsdirektør for HMS og beredskap, Johan Løberg Tofte.

Kurset, som er utviklet ved Universitetet i Bergen, er basert på de grunnleggende reglene for smittevern som gjelder for hele samfunnet. Det handler om håndhygiene, om hoste, om å holde avstand og om å holde seg hjemme dersom du ikke er helt frisk.

Basert på tillit

ꟷ Vi har valgt å gjøre kurset obligatorisk for å gi en tydelig føring til studenter og ansatte om at de skal sette seg inn i hvordan de de skal beskytte seg selv og andre, presiserer Løberg Tofte.

ꟷ Studenter og ansatte må registrere seg for å ta kurset. Vil personer som ikke tar kurset, bli nektet adgang til campus?

I utgangspunktet tenker vi at dette er basert på tillit, svarer Løberg Tofte og legger til at det er opp til hver enkelt enhet om man ønsker å følge opp personer som ikke tar kurset, med påminnelser eller lignende.

ꟷ  Årsaken til at vi vil at kursdeltakerne skal registrere seg, er at det er interessant for oss å se hvor mange som tar kurset, sier han.

God respons

Foreløpig er responsen god. Kurset ble lagt ut på nettet fredag 8. mai. Mandag morgen hadde 850 personer fullført kurset. En uke senere, dvs. på formiddagen mandag 18. mai har ca. 1300 studenter og ca. 3500 ansatte tatt kurset, og antallet øker hver dag, kan Løberg Tofte fortelle.

Det er gledelig at så mange tar kurset. Nå gjelder det bare å huske å følge opp smittevernreglene i det daglige, understreker han.

Dybdekurs for ekstra interesserte

Universitetet i Oslo tilbyr også et mer inngående smittevernkurs  som tar for seg risikovurderinger og går dypere inn på smitteveier. Dette er et kurs som er utviklet ved UiO, og som primært er rettet mot universitetets ansatte.

Johan Løberg Tofte forteller om interesse for dette kurset blant ledere og verneombud. Og tar du det utvidede kurset, er det ikke nødvendig å ta det kortere, obligatoriske kurset.

.

 

 

Emneord: Koronavirus, Arbeidsforhold, Arbeidsmiljø Av Grethe Tidemann
Publisert 19. mai 2020 06:00
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere