Forslagsfristen er ute: Solveig Kristensen har ingen utfordrere til dekanvervet på MN

Solveig Kristensen er etter all sannsynlighet MN-fakultetets neste dekan.  – Det føles både deilig og litt rart, innrømmer hun.

MYE Å TENKE PÅ: – Vi har jo vært forberedt på å bruke mye tid til valgkamp nå i april og det skal vi ikke likevel. Nå som vi er en vanskelig situasjon med koronakrisen, har imidlertid valget kommet litt i bakgrunnen, og vi har god bruk for den tiden som frigjøres, sier Solveig Kristensen som i dag er prodekan på MN.

Foto: OLa Gamst Sæther

I dag gikk den forlengede fristen ut for å foreslå kandidater til dekanvalget på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Den ekstra uken resulterte imidlertid ikke i flere kandidater, får Uniforum opplyst fra Jarle Nygard i valgsekretariatet.

Dermed er nåværende prodekan Solveig Kristensen eneste kandidat til dekanvervet. Med seg har hun professor Bjørn Jamtveit som prodekankandidat.

Dekanvalg på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

* MN-fakultetet skal velge dekan og prodekan for perioden 2021–2024.
* Ved den forlengede forslagsfristens utløp i dag var det klart at dekanlaget Solveig Kristensen og Bjørn Jamtveit er de eneste som stiller. Dermed utgår det planlagte elektroniske valget og de to skal formelt velges av fakultetsstyret. I valgreglementet §26 2) heter det at «Den foreslåtte kandidaten anses som valgt dersom det er flertall av alle valgte representanter (enten de er til stede eller ikke) for dette. Dersom slikt flertall ikke foreligger, startes valgprosessen på ny.»

– Valget har kommet litt i bakgrunnen

Kristensen har allerede lang fartstid i fakultetsledelsen på MN. I 2013 ble professoren i galenisk farmasi utpekt til studiedekan av Morten Dæhlen, og hun har sittet i dekanatet siden. For tiden er hun prodekan og forskningsdekan. Professor Bjørn Jamtveit er geolog, med tung bakgrunn innen forskning og forskningsledelse.

Med bare ett kandidatpar er det elektroniske valget avlyst, og saken sendes videre til fakultetsstyret som nå avgjør valget (se faktaboks). Ingenting tyder så langt på at fakultetsstyret ikke sier ja til Kristensen og Jamtveit.

Du er så godt som valgt som MN-fakultetets nye dekan. Hvordan føles det?

– Det føles både deilig og litt rart, sier Kristensen og fortsetter:
– Vi har jo vært forberedt på å bruke mye tid til valgkamp nå i april og det skal vi ikke likevel. Nå som vi er en vanskelig situasjon med koronakrisen, har imidlertid valget kommet litt i bakgrunnen, og vi har god bruk for den tiden som frigjøres. Vi vil sørge for god dialog med instituttene etterhvert som det blir mulig, men må komme tilbake til en plan for dette når vi vet mer om arbeidssituasjonen ved universitetet fremover. Så har Bjørn og jeg reflektert over hva det innebærer å bli valgt ledelse uten motkandidater. Det er ingen optimal situasjon, men vi føler oss trygge på at vi har god støtte blant våre kollegaer.

Team Kristensen:

* Solveig Kristensen (f. 1965) er professor i galenisk farmasi og prodekan (nestleder) på MN-fakultetet fra 2017. Studiedekan på MN fra 2013–2017.
* Bjørn Jamtveit (f. 1960) er professor i petrologi og leder for Njord-senteret ved MN-fakultetet fra 2018.

Har ledet arbeidet med digital disputas

Som prodekan på et av UiOs største fakulteter har Kristensen hatt mye å gjøre de siste ukene.

– Hva har du jobbet med den siste tiden?

– Som resten av ledelsen ved fakultetet og instituttene, har jeg vært opptatt av å legge best mulig til rette for våre arbeidsoppgaver etter at universitetet ble stengt. Min hovedoppgave har vært å lede prosjektet for utvikling og implementering av digital disputas ved UiO –  sammen med et fantastisk team fra USIT og fakultetet. Første digitale disputas ble avholdt ved Matematisk institutt for en uke siden, og det gikk veldig bra! For øvrig leder jeg videreføringen av noen store prosjekter som før, i tillegg til forvaltning av phd-utdanningen, forteller Kristensen.

Står for kontinuitet

I et intervju med Uniforum i februar var Kristensen og Jamtveit tydelige på at de står for kontinuitet:

– Vi bygger plattformen vår på 2030-strategien fakultetet vårt utga i fjor: «Kunnskapsutvikling for en verden i endring». Den er ett år gammel, og jeg har vært aktivt med på å utforme den. Strategien blir veldig viktig for det videre arbeidet vårt, sa Kristensen til Uniforum den gang.

– Grunnlaget for hele plattformen er fri forskning og grunnforskning. Det er der universitetet er godt og sterkt, og det er der vi må profilere oss tydelig. Basert på dette skal vi utvikle topputdanning, vi skal drive kommunikasjon med omverden og vi skal drive innovasjon. Men alt baserer seg på forskningsdelen av oppdraget. Så det vil jeg si er et grunnleggende poeng i plattformen, oppsummerte dekankandidaten i februar.

Av Helene Lindqvist
Publisert 2. apr. 2020 16:37 - Sist endra 2. apr. 2020 17:16
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere