16 forskningsmiljø får 1 milliard til infrastruktur

 16 prosjekter innen blant annet helseforskning, datahåndtering og bærekraftig matproduksjon får til sammen én milliard kroner til ny infrastruktur  i forskning. UiO er involvert i seks av dem.

EN MILLIARD TIL INFRASTRUKTUR: – Det er også viktig for å sikre Norges evne til innovasjon og bidra til den omstillingen vi må igjennom fremover, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

Foto: Ola Sæther

– Tilgang til data og godt utstyr gjør Norge attraktivt for toppforskere og studenter. Nye forskningsanlegg, laboratorier, utstyr og databaser er en viktig del av satsingen vår på forskning og høyere utdanning, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding.
Det er Forskningsrådet som står for tildelingen. Pengene skal bidra til å gi næringslivet et konkurransefortrinn og gjør det mulig for norske forskningsmiljøer å hevde seg helt i toppen internasjonalt.

– Det er også viktig for å sikre Norges evne til innovasjon og bidra til den omstillingen vi må igjennom fremover, sier Nybø.

Fakta om utlysningen

Forskningsrådets lyste ut én milliard kroner til forskningsinfrastruktur høsten 2018

· 114 konsortier søkte til sammen om nær syv milliarder kroner

· Forskningsrådets styre har kvalitetssikret søknadsbehandlingen og vedtatt å innvilge 16 av søknadene.  

·   Internasjonale fageksperter har vurdert de foreslåtte infrastrukturene ut fra potensialet de har til å gi forskning av høy vitenskapelig kvalitet.  

· Administrasjonen i Forskningsrådet har vurdert infrastrukturene ut fra norske forskningsprioriteringer. 

 

Viktig for næringsliv og forskningsmiljøer landet rundt


Det er hard konkurranse om midler til infrastruktur. Forskningsrådet mottok 114 søknader om økonomisk støtte. En av dem som får penger er Norsk institutt for vannforskning. Ved hjelp av blant annet droner og systemer for å vise og laste ned data vil forskere kartlegge miljøet langs kysten med langt større nøyaktighet enn ved dagens metoder. Dronesystemet vil ha verdi for forskningsmiljøer og havbruksnæringen i hele Norge.


– Dette er et godt eksempel på at prosjektene som når opp må ha nasjonal betydning, og være tilgjengelig for næringsliv og forskningsmiljøer over hele landet. Tildelingen på en milliard kroner til topp moderne verktøy for datahåndtering, laboratorier og utstyr bidrar til å øke forskningskapasiteten vår, sier Forskningsrådets direktør John-Arne Røttingen.

Til sammen ble det søkt om nær syv milliarder kroner.  Nå skal de 16 prosjektene som har blitt valgt ut forhandle med Forskningsrådet om hvor stor del av potten på en milliard kroner de skal få.

– Vi ser at finansieringsordningen bidrar til samarbeid i sektoren. Det leverer derfor godt på målet om at de ulike forskningsmiljøene skal jobbe mer sammen om etablering og drift av forskningsinfrastruktur, sier Røttingen.

Les mer på Forskningsrådets nettsider

Dette er tildelingene Universitetet i Oslo er prosjekteier eller partner i:

UiO har fått 1 tildeling som prosjekteier - innen bioteknologi:
Network of Advanced Proteomics Infrastructure- NAPI
Project owner: Institute of Clinical Medicine (KlinMed), University of Oslo (UiO)
Project manager: Tuula Nyman, PhD, Head of Proteomics Core facility at UiO/OUS
https://www.med.uio.no/klinmed/personer/vit/tuulan/
Bernd Thiede, IBV/MN også UiO er partner.

UiO som partner:
1) BioMedData - an infrastructure for data sharing and management - ledet av UiB
(bioteknologi)
UiOs partner Eiving Hovig MN, IFI  : https://www.mn.uio.no/ifi/english/people/aca/ehovig/


2) E-INFRA 2018 - a national e-infrastructure for science.
(EINFRA/IKT)
UNINETT SIGMA2 AS er prosjekteier, mens Gard Thomassen ved USIT er UiOs søker

3) Norwegian Brain Initiative (NORBRAIN) - a large-scale infrastructure for 21st century neuroscience: Stage 3
(Medisin og helse)
 Moser-gruppen ved NTNU er prosjekteier, mens Erlend Nagelhus IMB, MED er UiOs partner - https://www.med.uio.no/imb/personer/vit/enagelh/

4) Common Language Resources Infrastructure Norway Upgrade (CLARIN)
(Humaniora)
UiB er prosjekteier, mens Janne Bondi Johansen HF, SFFet Multiling  er partner ved UiO -  https://www.hf.uio.no/multiling/english/people/core-group/jannebj/

5) Norwegian Micro- and Nanofabrication Facility III (NORFAB III)
(Nanoteknologi og avanserte materialer)
Partner Klaus Magnus Johansen, SMN direktør ved MN.

I tillegg har UiO 1 på reserveliste som søker/prosjekteier:
1)  THE GOLDSCHMIDT LABORATORY:  INFRASTRUCTURE FOR GEOCHEMICAL, MICRO-STRUCTURAL, AND GEOCHRONOLOGICAL  CHARACTERIZATION OF SOLID EARTH MATERIALS
Søker ved UiO er Bjørn Jamtveit, https://www.mn.uio.no/geo/english/people/aca/geopgp/jamtveit/

og en som partner:
2) SAMLA: National Infrastructure for Cultural History and Tradition Archives
Ledet av UiB, partner ved UiO er Line Esborg IKOS/HF -  https://www.hf.uio.no/ikos/personer/vit/kulturhistorie-og-museologi/fast/lesborg/index.html

(Kilder: Universitetet i Oslo/Forskningsrådet)

(Oppdatert 09.09. 2019 klokken 12.16)

 

 

 

 

Emneord: Forskiningspolitikk, Forskning
Publisert 9. sep. 2019 04:00 - Sist endra 9. sep. 2019 12:17
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere