UiO må betale dyrt for å leie i nytt sykehus

Oslo universitetssykehus skal omorganiseres og oppgraderes i nybygg til flere milliarder. Det skal finansieres med leie fra blant andre Universitetet i Oslo. Men UiO sier nei.

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen mener at UiO ikke kan betale 50-200 millioner for leie av lokaler i et nytt sykehus.

Foto: Ola Sæther

Iselin Nybø, forsknings- og høyere utdanningsminister, har uttalt at Universitetet i Oslo kan måtte betale mellom 50 og 200 millioner i året i leie lokaler til medisinstudenter og forskere når de nye lokalene til Oslo universitetssykehus står klare. 

Les ministerens uttalelse her

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen reagerer på at ikke Kunnskapsdepartementet skal ta regningen for leie i de nye lokalene, slik de hittil har gjort, for eksempel på dagens Rikshospital.

– Vi opplever at dette står i en direkte kontrast til det tette samspillet som har vært mellom universitetssykehusene og medisinutdanningen, sier Benjaminsen.

Stor usikkerhet om leieprisen

UiO vil måtte betale minst 50 millioner i året ifølge stortingets vedtak om maksgrense for husleiekompensasjonen på 75 prosent. 

I Nybøs egne eksempler fra årets budsjett er det imidlertid ikke lagt inn noen forslag om en kompensasjon som er så høy. Det arktiske universitetet i Tromsø(UiT) får i 2019 50 prosent i kompensasjon, og Universitetet i Bergen bare 40 prosent. 

Dette ville bety en at UiO må betale en årlig leie på henholdsvis 100 og 120 millioner kroner, hvis regjeringen legger seg på samme nivå for UiO også.

Foreslår at leia tas av forskningsmidler

Ministeren foreslår at leieutgiftene skal tas av budsjettet til medisinsk fakultet, og hun nevner eksplisitt de eksterne inntektene til fakultetet for å finansiere forskning.

 «Inntekter frå eksterne kjelder som Noregs forskingsråd, EU og anna bidragsforsking utgjer om lag 40 pst. av dei totale inntektene til fakultetet. Auka utgifter til husleige frå 50-200 mill. kroner årleg utgjer ein reduksjon av budsjettrammene til fakultetet på mellom 6,5 pst. og 26 pst.»

 

Skisser av det planlagte sykehuset på Gaustad.

– Dersom vi må betale husleie hos OUS for våre aktiviteter, vil det få store negative konsekvenser for hele Det medisinske fakultet og for medisinutdanningen, sier Benjaminsen.

Han håper at dette ikke kommer til å bli stående som regjeringens politikk.

– Satsingen på OUS vil nå gå på direkte bekostning av utdanning og forskning på helseområdet, og vi har vanskelig for å tro at dette er godt nok gjennomtenkt.

Mener regjeringen ikke følger opp sin egen langtidsplan

Benjaminsen mener videre at et vedtak om at Det medisinske fakultet ikke får full kompensasjon av Kunnskapsdepartementet, og må stå for mye av leia selv, ikke er i tråd med regjeringens egne planer og valgløfter.

– For eksempel står dette i sterk kontrast til det regjeringen sier i Langtidsplanen for forskning og utdanning: «Regjeringen vil fortsette innsastser for å styrke kvaliteten i høyere utdanning» og «bidra til at studenter, undervisere og forskere har tilgang til vitenskapelig utstyr og infrastruktur», sier han.

Nå håper ledelsen ved UiO at Kunnskapsdepartementet vil finansiere maksimalbeløpet, på 75 prosent. Samtidig ønsker universitetsdirektøren å synliggjøre konsekvensene med ordningen, for at det på sikt skal bli åpning for en større grad av kompensasjon.

– Vi mener denne ordningen er avgjørende for å sikre et godt samspill mellom universitetssykehusene og utdanning og forskning innen helsefagene. For å tilby en forskningsbasert, praksisnær medisinutdanning skal og må vi ha et tett samspill med universitetssykehusene. Derfor er dette et spørsmål som går utover de rent økonomiske kostnadene.

– Derfor er vi i tett dialog med Kunnskapsdepartementet om saken, og problemstillingen hviler nå på dem, sier Benjaminsen.

Av Margrethe Gustavsen
Publisert 6. mars 2019 13:56 - Sist endra 6. mars 2019 16:25
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere