Regjeringen legger foretaksmodellen død

Regjeringen har bestemt seg for å ikke gå videre med foretaksmodellen.

INGEN FORETAKSMODELL: Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø og resten av regjeringen skrinlegger foretaksmodellen.

Foto: Ola Sæther

– Mulighetsstudien gir en god beskrivelse av dagens organisering og styring av den statlige delen av universitets- og høyskolesektoren. Min konklusjon er at den ikke gir grunnlag for å skulle gå i gang med en foretaksorganisering, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø i en pressemelding fra regjeringen, melder Universitetsavisa.  

• Les også : - Dette blir det ikke noe av

• Les også:  Opprop mot foretaksmodell

Det var i forbindelse med Jeløya-erklæringen regjeringen lanserte muligheten for foretaksmodellen. Allerede fra dag en ble dette forslaget møtt av massiv kritikk.

- UH har mye frihet i dag

Regjeringen skriver i pressemeldingen at universitetene og høyskolene i dag har utvidede fullmakter og stor grad av frihet. De skriver videre at mulighetsstudien viser at endringer i tilknytningsform på enkelte områder vil kunne styrke institusjonenes autonomi, men at det er uklart om endringen vil bidra til økt kvalitet eller effektivitet.

Det pekes på andre og mer hensiktsmessige muligheter, for eksempel å gjøre justeringer eller endringer innenfor dagens system. Det er fortsatt viktig for meg å styrke autonomien til universiteter og høyskoler, og jeg vil derfor vurdere de ulike alternativene nærmere og komme tilbake til hvordan de eventuelt bør følges opp, sier statsråden i pressemeldingen.

- Unødig uro

Utdanningspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Nina Sandberg, synes det er bra at regjeringen nå legger bort forslaget, et forslag hun mener har skapt masse unødig uro i sektoren.

- Vi har kritisert regjeringen for å lansere så kontroversiell politikk på løst grunnlag. Det er ikke overraskende at de trekker et dårlig forslag, sier hun i en pressemelding.

Hun påpeker også at Arbeiderpartiet hele veien har ment at eventuelle nye tilknytningsformer må velges ut fra instisujonens samfunnsmandat og særtrekk, og etter grundige faglige prosesser.

- Nå ser vi at mulighetsstudien konkluderer med det samme, og det er betryggende. Jeg håper regjeringen tar dette til etterretning fremover, så vi slipper et tredje forsøk på markedsstyring av sektoren.

NSO fornøyde

- Dette var en gledelig nyhet. Vi var veldig spente på hvordan denne saken kom til å ende, og er fornøyd med at regjeringen nå har tatt til fornuft og lyttet til innspillene. Dette har vært en kjempeviktig sak for oss, noe vi også så i mobiliseringen inn mot landsmøtet vårt i april i fjor, sier Håkon Randgaard Mikalsen, leder for Norsk studentorganisasjon (NSO).

- Det var mye snakk om at en foretaksmodell ville kunne styrke autonomien og den faglige friheten ved institusjonene, men med denne mulighetsstudien ser vi at det ikke er noen garanti for det i det hele tatt.

Han benytter også anledningen til å komme med et lite stikk mot regjeringens øvrige studentpolitikk.

- Jeg skulle bare ønske vi kunne hatt en mulighetsstudie når det gjelder stipendkuttet regjeringen har foreslått også.

Av Espen Halvorsen Bjørgan /Universitetsavisa
Publisert 14. jan. 2019 15:23 - Sist endra 14. jan. 2019 15:23
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere