Anbefaler å tenke seg om før man inngår samarbeid med britiske forskere

At det britiske parlamentet sa nei til Brexit-avtalen, kan få konsekvenser for norske forskere. Nå advarer Forskningsrådet mot å delta i søknader som koordineres fra Storbritannia.

KAN FÅ KONSEKVENSER: Storbritannia går ut av EU i slutten av mars. Men dersom det blir en exit uten avtale, kan det få konsekvenser for norske forskere.

Foto: Paul-Erik Lillholm

Det britiske parlamentet avviste utmeldingsavtalen med EU. Det betyr at det kan ende med en utmelding uten avtale, en såkalt hard Brexit. Dette kan igjen få betydning for norske forskere og forskningsinstitusjoner, skriver På Høyden.

Utmeldingsavtalen britene sa nei til, slo fast at Storbritannia skulle fortsette som assosiert land i Horisont 2020, rammeprogrammet for forskning og innovasjon. Det vil si at britiske deltakere skulle kunne motta støtte fra programmet og også kunne delta i nye prosjektsøknader.

Kan ikke få ERC-støtte

Men dersom det blir utmelding uten avtale, stiller det seg annerledes. Forskningsrådet skriver på sine nettsider at de anbefaler norske søkere å tenke seg godt om før de deltar i søknader som koordineres av britiske institusjoner og bedrifter eller deltar i konsortier med tre land der den ene EU-partneren kommer fra Storbritannia.

Dersom Storbritannia ikke får noen avtale med EU, vil landet få status som tredjeland. Dette vil blant annet si at man i utgangspunktet ikke vil kunne motta finansiell støtte fra Horisont 2020. Man vil heller ikke kunne få støtte til enkeltaktører, for eksempel gjennom ERC-systemet.

Men det største problemet vil kunne bli at det i samarbeidsprosjekter er et krav om minimum tre partnere fra medlemsland og assosierte land. Dersom man er med i et prosjekt med partnere fra nettopp tre land, der den ene partneren kommer fra Storbritannia, vil man kunne få problemer dersom det blir en hard Brexit.

Vurdere risiko

– For prosjektsøknader til kommende utlysninger i Horisont 2020 anbefaler Forskningsrådet at norske søkere nøye vurderer mulig risiko knyttet til samarbeid med britiske partnere, skriver Forskningsrådet på sine nettsider.

Forskningsrådets direktør John-Arne Røttingen sier til egne nettsider at Storbritannia er en viktig forskningsnasjon som Norge fortsatt ønsker tett faglig samarbeid med.

– Vi håper på en snarlig avklaring som gagner forskningssamarbeid med UK og Horisont 2020 og vil i tillegg bidra til å finansiere norsk-britisk samarbeid gjennom Forskningsrådets midler, uttaler Røttingen.

Følger nøye med

UiB følger nøye med på hva som skjer i Storbritannia, sier prorektor Margareth Hagen.

Hun sier at forskningsadminsitrativ avdeling melder at de ikke kjenner noen som er i faresonen av allerede innvilgede prosjekter.

– Helt siden det var usikkert om hvilken avtale Storbritannia kom til å få med EU har UiB gitt råd til våre H2020 søkere om å være forsiktige med britiske koordinatorer i prosjektforslag, dette for å unngå fremtidige problemer. Siden vårt råd frem til nå har vært helt i tråd med NFRs råd, forblir vårt råd det samme som før: Vær forsiktig med prosjekter med britisk koordinator, skriver Hagen i en epost til På Høyden.

Hagen sier at det er viktig å huske på at det er mange potensielle partnere av høy kvalitet i Storbritannia.

– Vi er ikke altfor bekymret for prosjekter som inkluderer disse så lenge konsortiet oppfyller kravene om tre partnere fra medlems- eller assosierte land, konsortiet er bevisst på problemstillingen, og har planlagt tiltak dersom det skulle bli nødvendig.

Emneord: EU, Storbritannia, Internasjonalisering Av Hilde Kristin Strand /På Høyden
Publisert 24. jan. 2019 10:57 - Sist endra 24. jan. 2019 10:57
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere