Forskningsrådet satser på utenriksprogram

Nå lanserer Forskningsrådet et eget program som skal skaffe Norge mer kunnskap om det som skjer andre steder i verden.

UTENRIKS: Forskere som ser på globale og utenrikspolitiske spørsmål får nå et eget forskningsprogram hos Forskningsrådet hvor de kan søke om midler. Det kan komme til nytte for utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide som holdt Arena-forelesingen i Eilert Sundts hus på Blindern i september.

Foto: Ola Sæther

Er vi forberedt på det uforutsette? Hva trenger vi av forskning for å kunne navigere i en ustabil verden? Det ønsker Forskningsrådet at forskere skal svare på gjennom det nye forskningsprogrammet for utenriksforskning.

Etter en periode med stadig sterkere globalt samarbeid og relativ stabilitet, beveger verden seg i en mer konfliktfylt og uforutsigbar retning.  USA er ikke lenger en ubestridt supermakt, hverken politisk eller økonomisk. Globale utfordringer knyttet til klima og miljø, migrasjon og ulikhet vekker bekymring. For å møte disse utfordringene trengs det en målrettet og samordnet nasjonal innsats der forskning spiller en viktig rolle.  

– Verden rundt oss blir stadig mer komplisert. Vårt nye program UTENRIKS skal gi kunnskap som kan være med og svare på de globale utfordringene Norge nå står ovenfor. Vi vil finansiere forskning av høy kvalitet som har stor relevans for politikere, forvaltning, media og befolkningen, sier Forskningsrådets direktør John-Arne Røttingen.

Forskningsrådet nye program for utenriksforskning skal gi kunnskap om hvilken betydning globale endringer har for Norge. Sammenlignet med tidligere programmer rettes økt oppmerksomhet mot Asia.

Forskningen skal gå i dybden og gi ulike perspektiver på temaer som har stor betydning for Norge, men også gi bred kunnskap om viktige globale trender. Det ambisiøse målet er at forskningen skal gjøre det mulig å forutsi det uventede.

Forskningen skal gi grunnlag for å utforme utenriks- og sikkerhetspolitikk på basis av helt ny kunnskap. Det er også et viktig mål at forskningen skal komme offentligheten til gode gjennom offensive kommunikasjonstiltak.

Lanseringskonferanse

Forskningsrådet inviterer forskere, politikere, byråkrater og journalister til en halv-dags konferanse fredag 8. februar 2019 for å diskutere hva som er viktig å forske på og hvordan vi skal nå fram med forskningen til brukere, politikere, forvaltning, media og befolkningen.

Både utenriksminister Ine Eriksen Søreide og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen deltar. Sentrale politikere og forskere innleder om viktige globale trender og utfordringer innenfor utenriks- og sikkerhetspolitikken.

Emneord: Internasjonalisering, Forskningspolitikk
Publisert 18. des. 2018 16:07 - Sist endra 18. des. 2018 16:07
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere