Derfor ville ikke ILS-ledelsen ha med Svein Sjøbergs foredrag

Professor emeritus Svein Sjøberg får massiv støtte på Facebook etter at han ikke fikk bidra med foredrag på faglig-pedagogisk dag.

PASSET IKKE HELT: – Sjøberg skisserte et skolepolitisk tema på siden av det vi definerer som etterutdanning, forklarer instituttleder ved ILS Rita Hvistendahl.

Foto: S.R. Nielsen/ ILS og Ola Sæther

Støtteerklæringene har strømmet inn til professor emeritus Svein Sjøbergs åpne Facebook-side de siste dagene.

I innlegget Ytringsfrihet er viktig. ikke bare i skolen -- men også i akademia forteller Sjøberg hvorfor han heller ikke i år var å finne blant foredragsholderne på UiOs årlige faglig-pedagogiske dag – en gratis etterutdanningsdag for alle som jobber i skolen.

Det til tross for at han var tidlig ute med å melde på det skisserte foredraget «En skole styrt av tall og målinger?».

Faglig-pedagogisk dag

Beskrives på UiO.no som «Årets store etterutdanningsdag for lærere og skoleledere. På Faglig-pedagogisk dag møtes kolleger for faglig påfyll og inspirasjon. Dagen er gratis og åpen for alle som jobber i skolen.»

Forskere fra hele UiO bidrar med foredrag. Se årets program.

Les Uniforums reportasje fra faglig-pedagogisk dag 2012

– Marginalisert og usynliggjort

Sjøberg er emeritus fra Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS), og har vært engasjert i faglig-pedagogisk dag siden starten, for mer enn 25 år siden.

I fjor holdt han foredrag for fullt hus, og med gode tilbakemeldinger, ifølge ham selv.

Men helt siden 2013 har han opplevd det som et nesten umulig prosjekt å få meldt seg på.

– Forklaringene på at jeg blir «glemt» og utelukket varierer fra år til år, og viser stor kreativitet, skriver Sjøberg på Facebook.

I 2016 nådde informasjonen om påmelding av bidrag nær sagt alle andre enn ham selv, fortalte han i et intervju med Uniforum. Da han oppdaget dette, fikk han opplyst at det var for sent å melde seg på. I år var han ekstra tidlig ute, men beskjeden han fikk var at instituttledelsen denne gang skulle plukke ut tema og foredragsholdere selv.

Slik Sjøberg opplever det, har ILS-ledelsen de siste årene søkt å «marginalisere, sensurere og usynliggjøre» hans faglige virksomhet. For mens Sjøberg er en kjent kritiker av testing i skolen – er de samme testene en viktig inntektskilde for instituttet. ILS har kontrakter for PISA, TIMSS, TALIS, nasjonale prøver, Osloprøven og kartleggingsprøver, ramser han opp i Facebook-innlegget.

«Stå på Svein»

På Facebook er støtten stor, og kommer både fra forskere og lærere. Her er noen utdrag fra kommentarfeltet:

«Stå på Svein, det er godt at vi har stemmer som din i kampen om universitetets frihet/stilling i samfunnet. Ble skikkelig trist da jeg leste innlegget ditt»

 «Trist! Det knaker ekstra stygt i demokratiet når ledelsesprofesjonen får styre universiteter og høgskoler som småkonger.»

«Takk for at du går ut med dette og bekrefter dette som mange av oss mistenker. Provoserende ay ikke lærere skal få del av disse kritiske analysene på en fagdag. Reflekterte kritiske synspunkter er i ferd med å forsvinne i de pedagogiske miljøene, men at det skjer på universitetet er ekstra ille. Da bli neste generasjon fagfolk utdannet til å følge mållogikk uten å kunne vurdere kritisk.»

Ifølge Sjøberg har innlegget allerede ført til invitasjoner om å holde det avviste foredraget andre steder.

– Jeg er mye brukt som foredragsholder, både på skoler, lærerorganisasjoner og på universitet. Bare ikke på ILS, sier han til Uniforum.

– Ikke et universitet verdig!

Uniforum har tidligere skrevet om Sjøbergs konflikter med instituttledelsen i saker som – Det lønner seg ikke å være kritisk (2016) og «Instituttet sensurerer meg» (2014).

Mens Sjøbergs kritikk tidligere har gått ut på at det er han som er forbigått eller sensurert, mener han ILS-ledelsen i år har gått et skritt lengre:

– Fram til i år er det jeg som person som er rammet. Men i år er heller ikke de personene som driver med testing blitt spurt. Ledelsen har faktisk utelatt alt som har å gjøre med testing i skolen, konstaterer han overfor Uniforum.

– I år ville de ha total kontroll på hvem som skulle snakke og hva det ble snakket om. Men dette er ikke et universitet verdig! Det strider mot alle akademiske idealer at ikke fagfolkene får bestemme dette selv. Poenget med dagen har så lenge den har eksistert, vært å få fram mangfold og uenighet, argumenterer Sjøberg.

– Du oppfatter at ILS-ledelsen har hatt et behov for å styre hva som kommer ut?

– Jeg vet ikke hva slags motiver de har, men det er jo det de har gjort, sier Sjøberg, og understreker samtidig at han ikke nødvendigvis har noe imot de foredragene som ble valgt ut.

– Det var sikkert ålreite foredrag, men de var altså håndplukket av lederne, sier han.

Ble bedt om å begrense bidragene

Instituttleder på ILS Rita Hvistendahl er allerede kjent med Sjøbergs Facebook-innlegg når Uniforum ringer.

Hva oppfatter du at det er han vil formidle?

– Han har et innlegg om faglig-pedagogisk dag og at han ikke deltar i år. Det er hovedsaken, oppsummerer instituttlederen.

Hun bekrefter at det var instituttledelsen som valgte ut tema for årets 6-7 bidrag fra ILS:

– Vi valgte å konsentrere oss om fagfornyelse i skolen, som også er tema for den nye satsingen FIKS. Så spurte vi aktive forskere her hos oss om de ville bidra, sier hun.

Hvistendahl er ikke kjent med at andre på instituttet har reagert på framgangsmåten.

– Kunne bidragene fra ILS vært plukket ut på en annen måte?

– Det er mange ulike måter vi kunne gjort det på. Men i år valgte vi å samle oss om fagfornyelsen i skolen, noe vi gjorde i samråd med fakultetet. Dessuten ble vi bedt fra sentralt hold om å begrense antallet bidrag fra ILS, forteller instituttlederen.

Passet ikke inn

At Sjøbergs bidrag ikke passet inn, skyldes likevel ikke kun at det ikke handlet om fagfornyelse:

Faglig-pedagogisk dag er en etterutdanningsdag for lærere og skoleledere. Derfor mener vi at vi er forpliktet til å formidle ny kunnskap og forskning som er direkte relevant for klasseromsundervisningen, understreker Hvistendahl.

– Sjøbergs foreslåtte bidrag passet ikke inn i en slik sammenheng?

– Sjøberg skisserte et skolepolitisk tema på siden av det vi definerer som etterutdanning, poengterer instituttlederen.

Sjøberg er en dyktig formidler, og har gjennom årene gitt mange verdifulle bidrag både innen forskning og skoledebatt. Det setter vi stor pris på, og senest i fjor holdt han foredrag på faglig-pedagogisk dag. Imidlertid er det også viktig for oss å kunne slippe til nye stemmer, framhever Hvistendahl.

 

Av Helene Lindqvist
Publisert 5. nov. 2018 05:30 - Sist endra 6. nov. 2018 11:09

 

Her ser vi at administrasjonen, representert ved instituttleder Rita Hvistendahl, fjerner analysene og tenkningen om norsk skolesystem parallelt med professor Sjøberg og hans foredrag «En skole styrt av tall og målinger». Hun henviser til "fagfornyelsen i FIKS."  Man snakker ikke lenger om reformer, men «fornying» og det handler ikke om å bytte ut målene, men å finne bedre måter å nå dem på.

 De reformatoriske impulsene har ført til opposisjon blant underviserne, og derfor har «evaluering og manegement» blitt et særdeles viktig instrument for å tøyle akademikeren og tenkere som stiller spørsmål. Men man kan spørre seg hvor effektiv den målrettede styringen er, for motstanden øker blant akademikerne; lærerne demonstrerer i gatene, og vi ser rettssaker og tvister mellom akademikere og byråkratisk ledelse.  Utviklingen skaper avstand- ikke minst språklig- mellom de som styrer på den ene siden og akademikerne på den annen, og denne avstand blir radikalisert.  

Et synlig trekk ved fornyelsen er vektlegging av digitalisering.  Jeg legger videre merke til at norskfaget og skjønnlitteraturen underlegges klimaspørsmål. Det er i tråd med politisk program som gir penger i forskningspotten. Dessuten har jo skjønnlitteraturen ingen verdi i seg selv, og nå kan den jo endelig gjøre nytte for seg.

Professor Svein Sjøberg er vår fremste skoleanalytiske tenker, og hans viten er en forutsetning for å få en seriøs offentlig debatt om skoleutviklingen i Norge.

 Heidi Thorp Stakset

Heist@webid.uio.no - 5. nov. 2018 19:44

Jeg har fulgt med på invitasjoner til faglig-pedagogisk dag i ca 30 år, dels fra ILS og dels fra Inst for ped. Jeg kan ikke huske at man fra instituttenes side har lagt føringer på innholdet - man kunne snakke om hva som helst, og ta høyde for publikum.

Det kan selvfølgelig ha noe for seg å styre dette, slik ILS nå har gjort.

Men slik styring kan kombineres med unntak.

Og et unntak ville vært meget betimelig, siden Sjøberg ikke fikk plass på det ordinære programmet i 2016, hvis jeg har oppfattet det riktig.

Slikt unntak kunne fakultetet ha tilskyndet, i lys av erfaringene fra 2016, som man måtte være kjent med.

Jeg synes dette er leit, og pinlig, for instituttet, fakultetet og UiO

 

 

 

Karl Øyvind Jordell - 9. nov. 2018 22:11
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere