Satser på én redaksjon for Khrono og På Høyden i Bergen

En samlet redaksjon i Bergen skal levere stoff til både Khrono nasjonalt og På Høyden lokalt. Det blir utfallet om ledelsen ved Universitetet i Bergen (UiB) får det som de vil.

Styreleder i På Høyden, Jan Heiret (t. venstre), er fornøyd med løsningen for UiBs avis. Her med rektor ved UiB, Dag Rune Olsen.

Foto: Tor Farstad/ På Høyden

I flere måneder har UiB vært i forhandlinger med OsloMet om å bli medeier i Khrono. Nå er de to universitetene enige om forslaget til modell for sameie og drift, melder På Høyden.

Det blir i neste omgang opptil styret ved UiB å ta stilling til forslaget når de møtes torsdag.

UiB-styret har tidligere gitt tydelig beskjed om at den lokale avisdekningen av UiB må opprettholdes, etter at UiB-ledelsen først la opp til å legge ned På Høyden. Nå mener forhandlingspartene at de har funnet en løsning som ivaretar begge hensyn – en nasjonal satsing i Bergen samtidig med at På Høyden består.

Ansvarlig for Khrono og På Høyden

På Høyden skal etter planen bestå som lokalavis – samtidig etableres en nasjonal redaksjon for Khrono som skal fordele seg mellom Bergen og Oslo, med tyngdepunkt i Bergen. En samlet redaksjon i Bergen skal levere lokalstoff til På Høyden og nasjonalt stoff til Khrono. Tre nye stillinger skal tilføres, noe som innebærer en dobling av dagens redaksjon.

Ansvarlig redaktør i Khrono vil også bli ansvarlig for På Høyden.

I avtaleteksten er det lagt opp til at det skal opprettes en stilling som redaksjonssjef for bergensredaksjonen. Redaksjonssjefen skal ha det daglige lederansvaret for redaksjonen i Bergen.

I utgangspunktet legger forhandlingspartene opp til at styreleder og ansvarlig redaktør i Khrono skal fordeles mellom de to byene: Den som ikke får redaktør, får styreleder. I praksis tyder alt på at redaktør vil sitte i osloredaksjonen, mens styreleder havner i Bergen.

Avtalen skal ifølge saksframlegget til UiB-styret evalueres etter tre år med mulighet for begge parter å trekke seg ut av samarbeidet.

Styret delt på midten

På Høyden-styret var delt på midten da de skulle ta stilling til det endelige forslaget til modell for avissamarbeid. Det springende punktet var om UiB burde la Khrono overta det overordnede redaktøransvaret for På Høyden. To av fire gikk inn for et alternativt forslag: Videreføre På Høyden som lokalavis for UiB - men med en ansvarlig redaktør og et styre nedsatt av UiB, som ansetter ansvarlig redaktør på åremål og avisens journalister. 

Jan Heiret sier konkurransesituasjonen mellom Khrono-seksjonen og På Høyden-seksjonen i en samlokalisert redaksjon er noe man har forsøkt å unngå. 

– Vi hadde tre mål fra vår side – skape en nasjonal avis, videreføre På Høyden og få til en samlet bergensredaksjon. Vi har nådd disse målene. Jeg tror dette er en løsning som gir en synergi, der en pluss en ikke blir to, men fire eller fem, sier Heiret.

Heiret er likevel enig i at dette har vært en stor kamel å svelge, det å sende redaktørmakten over fjellet. Heiret  har sammen med assisterende UiB-direktør Tore Tungodden forhandlet med Oslomet.

 Ansvarlig redaktør i På Høyden, Dag Hellesund, mener modellen som er lagt fram kan fungere bra.

– Vi har fått en modell som både skaper en sterk nasjonal avis og samtidig tar vare på den regionale journalistikken. Jeg er glad for at vi er kommet frem til en løsning – og jeg mener det kan vise seg å bli en god løsning. I en forhandling blir sjelden alle parter hundre prosent fornøyde. Men slik må det være om en skal inngå samarbeid og få til noe større enn det man har i utgangspunktet, sier Hellesund.

Usikkert om UiO og NTNU

Etter at UiB og OsloMet startet samtalene har flere andre institusjoner meldt seg på. Nå er i alt ni involvert i forhandlinger om en samarbeidsavtale om nasjonal universitetsavis. Men verken Universitetet i Oslo (UiO) eller NTNU har så langt ønsket medeierskap eller å gå inn med redaksjonelle ressurser.

UiO går inn med penger i prosjektet og har hatt tosidige møter med OsloMet om prosjektet, men det har etter det På Høyden vet ikke kommet offisielle signaler om at UiO ønsker å involvere seg ytterligere.

NTNU-styret gikk på sitt møte 31. oktober inn for å utvide formålsparagrafen til sin uavhengige avis, Universitetsavisa: «Avisa skal henvende seg både til de som er tilknyttet NTNU og til allmennheten», heter det i den. Styret mottok i forkant av møtet en omfattende rapport fra avisas redaksjonsråd som åpner for Khrono-samarbeid, men at «Universitetsavisa bør være den som styrer samarbeidet i det daglige».

HVL eneste høgskole

Nord universitet og NMBU er nå de eneste norske universitetetene som heller ikke er i samtaler om gå inn i Khrono. Høgskulen på Vestlandet (HVL) er den eneste høgskolen som går inn. HVL har signalisert at de ønsker å finansiere en redaksjonell stilling. Det har også Universitetet i Tromsø gjort, under forutsetning av at denne settes av til å dekke den nordlige landsdelen.

OsloMets styre skal behandle forslaget til avtale med UiB om Khrono og På Høyden, og samarbeidsavtalen mellom de totalt ni institusjonene, 14. desember.

Den nye bergensredaksjonen skal etter planen lokaliseres i Media City Bergen.

Emneord: Journalistikk, Universitetspolitikk Av Njord V. Svendsen /På Høyden
Publisert 23. nov. 2018 12:44 - Sist endra 23. nov. 2018 12:44
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere