Plan S: Dilemmaene

Hvilke dilemmaer er bakt inn i Plan-S? UiO-rektor Svein Stølen lister opp noen av dem.

RETTESNOR: - Care before speed: UiO-rektor Svein Stølens foretrukne rettesnor, som han mener kommer særlig til anvendelse når det gjelder introduksjon av Plan S.

Foto: Ola Sæther

Hvilke dilemmaer er bakt inn i Plan S? UiO-rektor Svein Stølen var tidlig ut med sin vurdering av plan S. På gangen under UHR-konferansen, etter en sesjon hvor John-Arne Røttingen orienterte om stoda for planen, drar han kjapt igjennom de dilemmaene han har fremst i bevisstheten for Universitetsavisa:

1. Vi har masse dyktige unge folk. Hvordan kommer de til å bli evaluert når de søker stilling? Én ting er om de søker i Norge. Hva om de søker i for eksempel Danmark, som i hvert fall foreløpig ikke har sluttet seg til Plan S? Om vi lyser ut en stilling samtidig som en tilsvarende stilling lyses ut sør for kjølen. Vil en søker fra, la oss si Tyskland, søke hos oss eller i Danmark? Vil amerikanske forskere som er ganske avhengige av å publisere i anerkjente tidsskrifter, velge å samarbeide med forskere fra andre universiteter enn norske?

2. Jeg er overbevist om at vi må ha en form for journalhierarki - iallefall en tonivåinndeling. De beste journalene har de beste redaktørene og de beste fagfolkene til å være fagfeller. Derfor er det en kvalitetskontroll å ha publisert her. Hvis det eksisterende systemet forsvinner, hvordan får vi det på plass? Care before speed, dette har jeg skrevet om på The-Guild-bloggen.

3. Dette er tenkt innført om et drøyt år. Hva med tidsskrifter som har inngått langvarige, for eksempel femårs publiseringsavtaler med Elsevier: Hva skal de gjøre den dagen det er innført tvungen open access – skal disse tidsskriftene kjøpes ut, eller legges ned fordi de ikke lenger kan brukes?

4. Hvem tar regningen? For det kommer til å koste det norske F&U-systemet i en overgangsperiode. Blar departementet eller NFR opp for dette, eller må universitetene spare penger andre steder for å dekke opp for de ekstra utgiftene som vil komme?

Emneord: Forskningsformidling, Forskningspolitikk, Universitetspolitikk Av Tore Oksholen /Universitetsavisa
Publisert 23. nov. 2018 04:29
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere