Iselin Nybø om Plan S: - Jeg har ryggen til John-Arne Røttingen

 - We are in it to win it. Slik er statsråd Iselin Nybøs oppsummering av egen holdning til innføring av Plan S.

- Dette er noe vi har snakket om i årevis, at vi vil ha åpen tilgang for offentlig finansiert forskning. IKKE RASKT NOK: - Noe skjer, men det skjer ikke nok, og det skjer ikke raskt nok, sier statsråd Iselin Nybø.

Foto: Kristoffer Furberg /Universitetsavisa

Ministeren for forskning og høyere utdanning gir svært lite rom for tvil om at hun er hundre prosents tilhenger av Plan S og arbeidet for å innføre obligatorisk åpen tilgang for norsk forskningspublisering. Universitetsavisa møter henne på Stortinget like etter at hun møtte norske universitetsledere under UHR-konferansen som ble arrangert tirsdag.

• Les også: Plan S er ikke ute på høring, sier John-Arne Røttingen

• Les også : Kompromissforslag kan gjøre forslaget akseptabelt

Forskningsrådet har eierskapet

- Du sier du ikke har noen plan B, bare en Plan S. Men har ikke alle politikere som ønsker noe gjennomført, en plan B i tilfelle det ikke går veien med plan A?

- Nå er det slik med denne planen, at det er Forskningsrådet som har tatt initiativet på norsk side og som eier saken, og som jeg som ansvarlig statsråd stiller meg bak.  Det er likevel forskningsrådene i cOAlition S som leder dette, og det er John-Arne (Røttingen red.anm.) som leder arbeidsgruppen som jobben for å finne ut hvordan det skal gjøres. Min jobb er å holde det politiske trykket oppe i deres arbeidet for å komme dit vi skal.

- Så hvor skal vi?

- Dette er noe vi har snakket om i årevis, at vi vil ha åpen tilgang for offentlig finansiert forskning. Noe skjer, men det skjer ikke nok, og det skjer ikke raskt nok. Nå er vi  i en koalisjon med tunge aktører, og dermed har vi en historisk mulighet til å få til noe.

Nybø etterlater liten tvil om at hun er en entusiastisk tilhenger av Plan S. Hun snakker om behovet ulike offentlige etater innen helse, skoleverk og andre steder har for å få tilgang på det siste nye på forskningsfronten, samt om de store summene som globale forskningsforlag tjener på dagens abonnementtidsskrifter.

- Vi ønsker selvfølgelig ikke å svekke kvaliteten på de beste tidsskriftene, men dette er en måte til å tvinge fram  endringer.

• Les også: Debatten går i kommentarfeltet

Vi må ikke fjerne trykket

- Men tidsplanen – må man ha så dårlig tid?

- Jeg mener vi må ha et trykk på dette. Å ta vekk deadline er å ta vekk trykket.

- Dere kunne ha gjort som svenskene, hvor bare ett av fire forskningsråd har sagt ja til Plan S?

- Men vi har ett forskningsråd, som har fattet en beslutning jeg støtter helhjertet opp om.

- Edvard Moser karakteriserer dette som «det verste forskningspolitiske utspillet han har sett». Han er redd for at Kavli-senteret med innføringen av denne planen ikke lenger vil kunne trekke til seg de beste unge forskertalentene, fordi disse vil ha mulighet til å kunne publisere i karrierefremmende tidsskrifter. hva tenker du om det?

- Jeg forstår bekymringen. Men vårt mål er at tidsskrifter med tilsvarende høy kvalitet skal publisere åpent. Det er jo det som er hensikten med Plan S. Så skal ikke jeg påstå at det vil gå smertefritt. Men jeg tror Moser er enig i målet, som er at forskningen skal være åpen.

EU-diktat?

Noen kompromissforslag er kommet på bordet, som for eksempel ulike postprintløsninger, hvor tidsskrifter forplikter seg til å slippe artikler fri etter publisering i eget abonnementtidsskrift, enten fra dag 1, eller kort tid etter.

- Hva tenker du om dette?

- Det er slike forslag som disse forskningsrådene som inngår i koalisjonsgruppen skal diskutere.

 - I hvilken grad er det EU som nå dikterer hvordan dette landskapet skal se ut for den enkelte forsker – i Norge som i de andre deltakende nasjonene?

- ERC (European Research Council, red.anm.) er jo en stor aktør her. Men det er mange aktører som inngår i cOALition S.

- Men blir ikke denne medvirkningsprosessen som dere har tatt initiativ til – hvor høringen inngår, nokså illusorisk? Dere inviterer ikke til høring om hvorvidt planen skal innføre, bare hvordan den skal innføres? Dette blir vel uansett avgjort i Brussel?

- Det er forskningsrådene i koalisjonen som avgjør, og der er Norge tungt involvert. Jeg oppfatter likevel norske forskere som enige om målet – men man har ulike oppfatninger om veien dit. Og det blir en bred konsultasjon knyttet til implementeringen av planen.

- Men hvem tar den endelige beslutningen om hvordan planen til slutt blir seende ut?

- Det er det de deltakende forskningsrådene som gjør. Jeg har sagt at jeg står i stormen med dem, og heier på dem.

Underskriftsaksjon

Nylig kunne Universitetsvisa fortelle at en gruppe forskere i Prio har invitert til en underskriftsaksjon for å kreve at mulige følger av en eventuell innføring av Plan S må utredes før man tar stilling til om den skal iverksettes. Antall underskrifter er i skrivende stund oppe i 866. Statsråden vil ikke gi noe klart svar på om kravet blir innfridd.

- Dette er ikke noe vi har tatt stilling til, enkelt og greit.

- Går dette veien, tro du?

- We are in it to win it, som det heter. Og jeg har ryggen til John-Arne her, hele veien.

  • Les i Uniforum: Iselin Nybø forsvarte kampen for Plan S

Emneord: Forskingsformidling, Forskningspolitikk, Universitetspolitikk Av Tore Oksholen /Universitetsavisa
Publisert 23. nov. 2018 04:30
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere