Iselin Nybø lånte øre til studentledere

I dag inviterte Iselin Nybø for første gang studentledere fra alle universitet og høyskoler over hele landet til heldagsmøte der de kunne få mulighet til å si hva de mener om utdanningspolitikken  

Iselin Nybø mener universiteter og høyskoler må legge til rette for at utenlandsopphold blir en integrert del av studieprogrammet, med et tydelig definert læringsutbytte. Foto: Lisbet Jære

- Dette er det første toppmøtet jeg har med studenter der vi skal være sammen med dem en hel dag. Jeg håper å få mange tilbakemeldinger fra dem, blant annet på hva som skal til for at flere skal reise på utveksling til utlandet, sier Iselin Nybø, forsknings- og høyere utdanningsminister til Uniforum.

Toppmøtet der Nybø fikk møte studentledere fra hele landet ble holdt i den ærverdige salen i representasjonsbostaden til Regjeringen bak slottet. Møtet samlet hele bredden i student-Norge med lederne av studentparlamenter fra universitet og høyskoler, International Student Union Norway (ISU), ANSA og Norsk studentorganisasjon (NSO).

Ønsker mer tid med studenter

Et av målene med møtet var å få innspill til mobilitetsmeldingen. Det er ny stortingsmelding som ser på hvordan forholdene kan legges til rette slik at flere norske studenter drar på utveksling til utlandet. Oppfølging av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning ble også diskutert.

 - Vi trenger en arena for å diskutere spørsmål som er viktige for dere. Hvor vi får tid til å gå i dybden i ulike saker og hvor vi kan utforske mulige veivalg sammen - før regjeringen skal fatte politiske vedtak. 

- Det er dere som vet hvordan studenthverdagen er. Hvordan ulike politiske tiltak kan slå ut. Det er dere som kjenner på hva som trengs for at de politiske målene skal bli realiteter ute på campus, sa Nybø i talen til studentene. 

Susan Andora Biseth-Michelsen, leder for studentparlamentet ved UiO, er glad for at studentene fikk møte statsråd Nybø og representanter fra Kunnskapsdepartementet. Foto: Norsk studentsorganisasjon (NSO)

Studentene føler seg sett og hørt

Leder for studentparlamentet ved UiO, Susann Andora Biseth-Michelsen, er svært fornøyd over initiativet til studenttoppmøtet.

- Det er første gang det skjer at en statsråd inviterer studenter til å møtes på denne måten, en føler seg veldig verdsatt som student, en føler seg sett og hørt. Det er en fin mulighet for oss til å både møte andre studenter og de i Kunnskapsdepartementet. Vi trenger en kulturendring, og ved å høre på hverandre han vi få gode forslag som vi kan bruke på hjemmebane, sier Biseth-Michelsen.

Mål om halvparten på utveksling

I dag drar 16 prosent av studentene på utveksling til utlandet. Målet er at dette skal øke til 20 prosent av studentene i 2020, mens på lang sikt er målet at så mange som halvparten skal få internasjonal erfaring.

Nybø viste til en undersøkelse som viser at studentopphold i utlandet fører til personlig utvikling, styrket selvtillit, mer aksept for alternative fremgangsmåter og større evne til samarbeid og beslutningsdyktighet.

Men en vanlig tilbakemelding fra studenter som reiser ut, er at de ikke får gode nok råd, informasjon og hjelp i prosessen fra universitetene og høyskolene der de studerer, noe flere fortalte om under møtet.

Ønsker 30 valgfrie studiepoeng

- Vi følte vi fikk lagt fram våre synspunkter her, som at mange studenter ikke drar på utveksling fordi de er redde for å ikke få det godkjent. Vårt forslag  for UiO er at alle bachelorprogram  skal ha 30 valgfrie studiepoeng, det vil gjøre det lettere å ta utveksling i utlandet, sier Biseth-Michelsen.

Hun forteller at annet ønske fra studentparlamentet ved UiO er at det ikke bare skal tenkes på utveksling, men også på utvikling. Altså ikke bare muligheten til å studere i utlandet, men også få annen praksis, som for eksempel arbeidserfaring.

Av Lisbet Jære
Publisert 6. nov. 2018 16:28 - Sist endra 7. nov. 2018 14:02
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere