Fylg med på direkteoverføringa frå universitetsstyret

No klokka 10.00 begynner årets andre møte i universitetsstyret. Saker som skal opp er mellom anna framtida for klinikkane på psykologi og  innovasjon ved UiO. Du kan fylgja den opne delen av møtet her.

I GANG! Då er møtet i univerditetsstyret i Professorboligen i gang. Rektor Svein Stølen leier møtet.

Foto: Martin Toft

Du kan gå inn og få med deg møtet i universitetsstyret her.

http://www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2018/03-13/

Om du brukar nettlesaren Internet Explorer må du skifta til ein annan nettlesar.

Dette er saklista til møtet:

Møte nr. 2/2018 i universitetsstyret

Tid og sted: Møte nr. 2/2018 i universitetsstyret 13. mars 2018 10:0017:00Professorboligen, Karl Johans gate 47

Legg til i kalender

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden


V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 1/2018

Protokoll godkjent på sirkulasjon.

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 1 Riksrevisjonen informerer om sitt arbeid og funn i revisjonen


Saker til behandling i åpent møte

Diskusjonssaker


D-SAK 1 Kunnskap i bruk: Innovasjonsarbeid ved UiO

Saksnr. 2015/15279

Saksdokumenter:


Vedtakssaker


V-SAK 3 Årsrapport 2017 inkl. avlagt årsregnskap 2017

Saksnr.

Forslag til vedtak:

  1. UiOs Årsrapport for 2017, inkl. årsregnskap for UiO, vedtas med de endringer som kom fram under møtet.
  2. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å ferdigstille dokumentet.

Saksdokumenter:


V-SAK 4 Virksomhetsrapport 3. tertial 2017 for Universitetet i Oslo

Saksnr. 2017/11242

Forslag til vedtak:

  1. Styret tar virksomhetsrapporten for 3.tertial 2017 til etterretning.

Saksdokumenter:


Diskusjonssaker


D-SAK 2 Tildelingsbrev 2018 fra Kunnskapsdepartementet

Saksnr. 2017/1151

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 2 Årsrapport 2017 Enhet for intern revisjon

Saksnr.

Saksdokumenter:


Diskusjonssaker


D-SAK 3 Masterplan for universitetets IT

Saksnr.

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 3 Universitetssamarbeidet BOTT – samarbeid om administrative systemer. Status for arbeidet innenfor økonomi- og HR

Saksnr.

Saksdokumenter:


Ordinære saker


V-SAK 5 Administrativ forbedring og digitalisering – forslag til prosess

Saksnr. 2018/3305

Forslag til vedtak:

  • Styret vedtar å etablere et program for administrativ forbedring og digitalisering i tråd med det fremlagte forslaget.
  • Organiseringen av programmet og de underliggende prosjektene skal sikre nært samspill mellom administrasjonen sentralt, det enkelte fakultet og grunnenhetene.
  • Styret vil bli orientert om fremdrift, gevinstplaner og uttak av gevinster i prosjektene.

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 6 Direktør (SKO 1111 forskningssjef) ved UiO: Energi

Saken er unntatt offentlighet etter offl.§ 25


V-SAK 7 Tilsetting av direktør på UiO: Livsvitenskap

Saken er unntatt offentlighet etter offl.§ 25


Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker


V-SAK 8 Valg av modell for klinikk og praksis ved Psykologisk institutt

Saksnr. 2017/11924

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret slutter seg til valg av modell for klinikk og praksis ved Psykologisk institutt. Styret ber instituttet og fakultetet følge opp klinikkdriften ved Psykologisk institutt og rapportere jevnlig til universitetsledelsen.

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 4 Høring - Endring i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Saksnr.

Saksdokumenter:


O-SAK 5 Årshjul for styresaker

Saksnr. 2014/2322

Saksdokumenter:


O-SAK 6 Orienteringer fra universitetsdirektøren

Saksnr.

Saksdokumenter:


O-SAK 7 Eventuelt

Emneord: Universitetspolitikk Av Martin Toft
Publisert 13. mars 2018 10:28 - Sist endra 13. mars 2018 11:44
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere