UiO frifunnet i patentsaken

Ingen oppfinnerrett, ingen opphavsrettsbrudd av UiO. – Et overraskende resultat, sier Roya Sabetrasekhs advokat etter at dommen fra Oslo tingrett har falt.

TVISTESAK: Roya Sabetrasekh møtte UiO i retten i slutten av januar.

Foto: Ola Sæther

UiO frifinnes i tvistesaken som odontologiforsker Roya Sabetrasekh tok til retten i januar. Det går fram av domspapirene Uniforum har fått tilgang til torsdag.

Sabetrasekh krevde godtgjørelse for rett til oppfinnelse, samt oppreisning for økonomiske og ikke-økonomiske tap saken har påført henne, men tingretten frifinner universitetet og idømmer Sabetrasekh saksomkostninger på 150 000 kroner.

Tvistesaken bunnet i et doktorgradsarbeid med oppstart ved Odontologisk fakultet i 2006, der Sabetrasekh mener hun gjorde en biomedisinsk oppfinnelse. Sabetrasekhs doktorgradsartikler ble senere brukt i en patentsøknad fra et svensk firma.

      • Les også: Forsker saksøker UiO

– Overraskende om oppfinnerrett

Retten anser ikke at Sabetrasekhs arbeid utgjorde en oppfinnelse, står det å lese i dommen, og dermed faller alle kravene fra saksøker:

«Da rettens konklusjon er at det ikke har oppstått oppfinnerrettigheter på Sabetrasekhs hånd er det heller ikke grunnlag for noe krav om godtgjørelse, erstatning eller oppreising.»

Advokat Stein-Erik Jahr Dahl ved Regjeringsadvokaten, som førte saken på vegne av UiO, har kun en kort kommentar:

– UiO har hele tiden ment at det ikke er grunnlag for kravene som Sabetrasekh har fremsatt mot UiO, og konstaterer at dette også er tingrettens syn på saken.

Sabetrasekhs advokat, Sverre Lilleng, er overrasket over deler av dommen.

– Vi har ikke fått lest dommen grundig ennå, men det er et overraskende resultat hva gjelder oppfinnerretten. Der må vi se nøye på rettens begrunnelse. Når det gjelder avgjørelsen om åndsverk, viser dommen at forskere ved norske universiteter har et svakt vern av sin forskning. Vi vil bruke tiden framover på å vurdere anke, sier Lilleng til Uniforum.

Ikke ansvarlig for opphavsrettskrenkelse

Sabetrasekhs sak inkluderte nemlig også påstand om krenkelse etter åndsverksloven. Det har ikke blitt bestridt at elementer fra Sabetraseksh doktorgradsarbeid har funnet veien til patentsøknader sendt fra det svenske selskapet Ascendia.

Professor Ståle Petter Lyngstadaas, som fungerte som Sabetrasekhs veileder, ga innspill til Ascendias patentutkast i rolle som privat konsulent. Spørsmålet retten behandlet, var hvorvidt UiO skal stilles til ansvar for å ha tilgjengeliggjort Sabetrasekshs artikkelutkast til Ascendia.

Dette konkluderer retten med at UiO ikke skal stilles til ansvar for, selv om det i dommen vises til at Lyngstadaas har blandet roller på en uheldig måte.

      • Les også: Brennpunktredaktør håper saken kan gi nye svar

– Lyngstadaas opptrådt uryddig

«Etter rettens oppfatning har Lyngstadaas opptrådt uryddig. Han burde ha informert sin arbeidsgiver om oppdraget vedrørende patentsøknaden i og med at forsøkene var utført ved UiO. Retten kan likevel ikke se at det er grunnlag for å identifisere Lyngstadaas handlinger med UiO», står det i dommen, og videre:

«Lyngstadaas opptrådte også som privatperson og ikke som representant for UiO. UiO kan da ikke holdes ansvarlig for medvirkning til publiseringen. Under enhver omstendighet kan retten heller ikke se at Lyngstadaas kan være ansvarlig for at Ascendia valgte å publiserte teksten uten å innhente samtykke fra forfatterne.»

Et eventuelt krav på erstatning for opphavsrettskrenkelse må rettes til svenske Ascendia, er rettens konklusjon. Advokat Sverre Lilleng har ingen kommentar til muligheten av en sak mot Ascendia i svensk domstol.

      • Les også: OD-dekan kritisk til rolleblanding

Emneord: Odontologi, Juss, rettsak Av Nils Martin Silvola
Publisert 1. mars 2018 12:23 - Sist endra 1. mars 2018 14:11
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere