Har fått inn nye trakasseringsvarsler etter ledelsens beklagelse

– Vi tror at det kan komme flere i kjølvannet, sa personaldirektør Irene Sandlie til universitetsstyret.

NYE VARSLER: Personaldirektør Irene Sandlie orienterte universitetsstyret om arbeidet med og mot seksuell trakassering.

Foto: Ola Sæther

Tirsdag orienterte rektor Svein Stølen og personaldirektør Irene Sandlie universitetsstyret om arbeidet som gjøres med å følge opp og forebygge seksuell trakassering ved UiO.

Samtidig kom det fram at ledelsens beklagelse, som ble sendt ut til alle UiO-ansatte sent i november, kan ha fått flere til å si fra:

– Det har kommet noen enkeltsaker i etterkant av e-posten som ble sendt ut fra rektoratet og universitetsdirektøren, og vi tror at det kan komme flere i kjølvannet, sa Sandlie fra talerstolen.

Innledende undersøkelser

Universitetsstyret ble videre orientert i lukket møte om oppfølgingen av «en håndfull» pågående saker ved UiO.

Sandlie har ikke svart direkte på Uniforums spørsmål om antall nye varsler eller alvorlighetsgraden i dem, men skriver i en e-post:

– Når det gjelder varslingene som er kommet, er vi i ferd med å gjøre innledende undersøkelser.

Tirsdag presenterte Sandlie også strakstiltak ledelsen har igangsatt for å styrke arbeidet med og mot trakassering. En informasjonspakke der ledere enkelt skal finne kunnskap om hvordan de i praksis følger opp saker, er ett av tiltakene.

Universitetsavisa melder for øvrig i dag at det etter en kartlegging er avdekket minst elleve trakasseringsvarsler ved NTNU.

     • Les også: Vil sende alle ledere på obligatoriske kurs om trakassering

Nedsetter ressursgruppe

Personaldirektøren kunne også fortelle at det i disse dager nedsettes en ressursgruppe som skal se på eksisterende prosedyrer og mulige nye tiltak for å forebygge seksuell trakassering. Gruppen ledes av jusprofessor og tidligere prorektor Ragnhild Hennum, og holder trolig sitt første møte i januar.

– Det er viktig å være tydelig på koblingen til hva som faktisk skjer i denne type saker, og ikke bare hva som står i regelverket. Og så har jeg stor tro på at det rett og slett hjelper å bli vant til å snakke om det, å løfte problematikken fram i lyset. Sånn sett har denne høsten nok hatt mye å si allerede, sa Hennum til Uniforum, med henvisning til høstens «Metoo»-kampanje.

     • Les også: Starter kampanje mot sextrakassering i akademia

Emneord: Arbeidsmiljø, Arbeidsforhold, Personalbehandling Av Nils Martin Silvola
Publisert 8. des. 2017 12:29 - Sist endra 15. mai 2019 14:59
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere