Forskningsgruppe sendte blodgiverprøver til analyse uten tillatelse

Da en forskningsgruppe ved Norsk senter for molekylærmedisin ville sikre seg plass i køen for blodanalyse, endte de med ureglementert bruk av prøver fra blodgivere ved Blodbanken i Oslo.

– BEKLAGELIG: Professor Kjetil Taskén leder en forskningsgruppe ved NCMM, og har skrevet rapport om avviket som inntraff hos gruppen i sommer.

Foto: Ola Sæther

Det var i sommer, etter at en forskningsgruppe ved Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM) hadde søkt om tillatelse til såkalt RNA-sekvensering av prøver fra opptil fem norske blodgivere, at det gikk galt.

RNA-sekvensering innebærer, i likhet med DNA-sekvensering, en kartlegging av genetikken i blodprøvene.

     • Les også: Betydelige avvik ved Psykologisk institutt

– Dypt beklagelig

Mens forskningsgruppens leder, professor Kjetil Taskén, fremdeles ventet på tillatelse fra Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), booket et medlem av forskningsgruppen analyse hos Norsk sekvenseringssenter. Det ble antatt at REK kom til å svare før senteret hadde ledig kapasitet. Det ble også antatt at søknaden ville bli innvilget, siden forskningsgruppen har REK-godkjenning til andre typer genetiske studier. Da ventetiden ved senteret brått ble kortere, ga en av forskerne fra seg prøver fra tre blodgivere til sekvensering. Dette går fram av Taskéns sluttrapport om avviket som Uniforum har fått innsyn i.

Forskeren fikk utlevert resultatene fra analysen, men da Taskén oppdaget dette stoppet han prosjektet og ga beskjed om at dataene ikke skulle røres før tillatelse var på plass, opplyser han i sin rapport.

REK svarte ikke før i begynnelsen av september. Da mente komitéen at blodgivere må spørres eksplisitt om samtykke til denne typen blodanalyse, og holdt tilbake en tillatelse. Dermed var regelbruddet et faktum.

– Dette er selvfølgelig dypt beklagelig, og burde absolutt ikke hendt. Når det først har hendt, synes jeg håndtering av saken illustrerer at vi følger med for å fange opp og lukke avvik så raskt som mulig, sier Taskén til Uniforum.

     • Les også: Forsker til rettssak mot Oslo Universitetssykehus

Slettet data

I samråd med dekan Frode Vartdal ved Det medisinske fakultet lukket Taskén avviket ved å sende disken med urørt blodanalysedata tilbake til sekvenseringssenteret, som så slettet dataene fra både disk og server. Dette ble bekreftet utført 21. september, skriver Taskén i rapporten. Dermed ble analyseresultatene aldri studert.

I avsnittet om årsakene til avviket tar forskningsgruppelederen selvkritikk:

«Booking av plass i kø ved Norsk sekvenseringssenter for sekvensering før REK godkjenning forelå (i påvente av denne skulle komme) har i dette tilfellet ikke gitt nødvendig kvalitetssikring av at alle analyser er i henhold til REK godkjenning når de utføres. Kommunikasjonen til prosjektdeltagerne om at REK godkjenning av tilleggssøknad måtte foreligge før sekvensering ble foretatt har åpenbart ikke vært tydelig nok fra prosjektleder.»

Det aktuelle delprosjektet er stanset mens forskningsgruppen vurderer om de skal gå i gang med å utforme spørsmål om samtykke til blodgivere.

Blodgiverne som leverte prøvene brukt i delprosjektet, var allerede anonymisert før forskningsgruppen mottok prøvene.

     • Les også: UiO frikjenner anklaget medisinprofessor

Emneord: Etikk, Det medisinske fakultet, Forskning, Medisin Av Nils Martin Silvola
Publisert 8. nov. 2017 15:04 - Sist endra 8. nov. 2017 15:04
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere