Ni at ti nyutdannede lærere fortsetter i jobben

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at 90 prosent av alle nyutdannede grunnskolelærere jobber i skolen fem år etter at de startet.

EN GOD JOBB: – At så få slutter tyder på at skoler og kommuner gjør en god jobb med å ta vare på ferske lærere, understreker kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Foto: Julia Loge

– Dette er gode nyheter.  Et av regjeringens viktigste mål er en skole der elevene lærer mer. Da er vi helt avhengige av å beholde dyktige, nyutdannede lærere i skolen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Fakta:

  • Kunnskapsdepartementet har bestilt tall fra SSB som viser hvor mange nyutdannede lærere som jobber i skolen fem år etter at de begynte.
  • Ser man på alle lærere under ett (grunnskolelærere, lektorer, yrkesfaglærere og faglærere med PPU) slutter 16 prosent i skolen i løpet av de fem første årene.
  • Lavest andel som slutter er det blant lektorer og grunnskolelærere, med henholdsvis 12 og ti prosent som forlater skolen. Det vil si at om lag ni av ti nyutdannede lektorer og grunnskolelærere fortsetter i jobben.
  • Noen av lærerne som slutter går til andre jobber innen undervisning, som voksenopplæring eller universiteter og høyskoler. Les mer i Gnist-rapporten.

Kunnskapsdepartementet har bestilt tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som viser hvor mange nyutdannede lærere som fortsetter i jobben. De nye tallene fra SSB viser at det er svært lav "turnover" i læreryrket. Kun ti prosent av grunnskolelærerne som var ferdig utdannet våren 2010 hadde sluttet i skolen fem år senere. For nyutdannede lektorer var tallet 12 prosent.

Les også: Regjeringen ønsker mer internasjonal utdanningsforskning

Skoler gjør en god jobb

– Det har tidligere vært en oppfatning om at mange nyutdannede lærere slutter i skolen. Tallene fra SSB viser at det ikke er slik. At så få slutter tyder på at skoler og kommuner gjør en god jobb med å ta vare på ferske lærere, understreker kunnskapsministeren.

Blant yrkesfaglærere og lærere med praktisk-pedagogisk utdanning er andelen som slutter i skolen henholdsvis 25 og 20 prosent. Noen av lærerne som slutter går til andre jobber innen undervisning, som voksenopplæring eller universiteter og høyskoler.

Les også: Ikke én lektor å miste

Ny og bedre lærerutdanning

I samarbeid med skole-Norge vil Kunnskapsdepartementet lage en nasjonal veiledningsordning for nyutdannede lærere.  Alle nyansatte lærere skal omfattes av ordningen samtidig som det skal være rom for lokale tilpasninger.

– Vi vil jobbe videre for at alle nyutdannede lærere får en god start på den viktige jobben de skal gjøre i klasserommet og i møtet med elevene, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Regjeringen har også tatt grep for å styrke utdanningen av nye lærere. Karakterkravet for å komme inn på lærerstudiet er skjerpet og til høsten starter en ny, femårig lærerutdanning for alle som skal jobbe i barne- og ungdomsskolen.

–  Neste generasjon lærere får mer faglig fordypning og mer praksis før de skal ut i jobb. Det vil gjøre at de står støtt i møtet med læreryrket, sier kunnskapsministeren.

Tabell
 

 

Emneord: Lærerutdanning, Lektorutdanning
Publisert 10. aug. 2017 10:57 - Sist endra 10. aug. 2017 10:57
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere