UiO melder seg inn i antikorrupsjonsnettverk

Medlemskap i Transparency International er ett av de nye tiltakene for å bekjempe mulig korrupsjon og arbeidslivskriminalitet.

– Når man søker om medlemskap i Transparency, så påtar man seg noen forpliktelser, sier generalsekretær Guro Slettemark, som også sitter i UiOs styre.

Foto: Ola Sæther

Hvert år kjøper UiO inn varer og tjenester for rundt 2,6 milliarder kroner. Med nye prinsipper for anskaffelser skal UiO arbeide mer med etikk, miljø og samfunnsansvar i årene fram mot 2021.Slik håper UiOs innkjøpssjef Jacob Magne Landsvik på å unngå å få en sak i fanget som svekker UiOs omdømme.

– Vi vil være føre var og sikre oss mot at korrupsjon blir avdekket på UiO, sier innkjøpssjefen.

Blant tiltakene er innmelding i antikorrupsjonsnettverket Transparency International Norge. Fra før er Oslo universitetssykehus og Universitets- og Høyskolerådet medlem, men ingen universiteter. Dermed blir UiO sannsynligvis det første universitet som melder seg inn. UiO-styremedlem og generalsekretær i Transparency, Guro Slettemark, synes det er veldig positivt.

– Vi ser mange samarbeidsområder, ikke bare på anskaffelser, men også i undervisning, sier hun.

Byggeprosjekter utsatt

– Gjennom slike samarbeid kan vi fylle på med kunnskap og kompetanse der vår egne kunnskap ikke er tilstrekkelig, sier innkjøpssjef Jacob Magne Landsvik.

UiO har en lang rekke bygge- og oppussingsprosjekter. Både innkjøpsavdelingen og Slettemark trekker fram dette som steder som er ekstra utsatt for korrupsjon og kriminalitet.

– All erfaring tilsier at det er de områdene som er mest risikoutsatt, både i Norge og globalt, sier Slettemark.

Landsvik sier at de ikke har avdekket konkrete tilfeller ved UiO, men at arbeidslivskriminalitet har vært et økende problem, og at UiO dermed må følge med på farene. Fra før har universitetet et samarbeid med både de øvrige universitetene og Oslo kommune for å avdekke slik kriminalitet.

– I denne bransjen er det en overrepresentasjon av uønskede hendelser, men vi har ikke oppdaget noe ved UiO. Vi skal ikke være naive, slikt forekommer i alle virksomheter, sier innkjøpssjef Landsvik.

UiO er med i

  • Grønt punkt
  • Svanens innkjøpsnettverk
  • Initiativ for etisk handel

Må søke medlemskap

Landsvik sier at målet er å søke om medlemskap snarest mulig. Slettemark ønsker samarbeidet velkommen:

– Det er fint at man ønsker å formalisere et samarbeid, det kan partene tjene på, og ikke bare i innkjøpsarbeidet, mener Slettemark, som viser til økende interesse fra studenter som vil skrive om korrupsjon.

UiO har et budsjett på over 1,5 milliarder og skal dermed betale den høyeste kontingenten på 100.000 kroner. Medlemskapet gir UiO gratis tilgang til råd og veiledning.

– En virksomhet som UiO, med et stort samfunnsansvar, må være klar over hva som kan skje og prøve å unngå det. Dette er på mange måter et forebyggende element for at vi skal være oppmerksomme på hvordan man skal unngå å komme i slike situasjoner, sier Landsvik.

 

Utvalgte tiltak

  • Se til at innleid personell har samme lønnsforhold som tilsvarende stilinger ved UiO.
  • Være villige til å betale mer for tjenester i bransjer der sosial dumping er et særlig stort problem.
  • Benytte habilitetserklæring i alle anskaffelser over 100.000 kroner.
  • Være villige til å betale mer for varer og tjenester som gir lavere miljøbelastning.
  • Kreve at leverandørene bruker lærlinger.

Kilde: Prinsipper for arbeid med anskaffelser ved UiO, 2017-2021

– Fagre ord og små skritt

De nylig vedtatte prinsippene lover at UiO skal følge etablere krav og kriterier til miljøansvar og redusere sin miljøpåvirkning.

Jusprofessor Beate Sjåfjell mener at UiO burde ta mye større grep enn det Universitetsstyret vedtok. Hun skriver denne uken i Uniforum at «En undersøkelse av offentlig tilgjengelige kilder om UiOs policy og praksis når det gjelder offentlige anskaffelser, indikerer at UiO på langt nær har utnyttet sitt potensial. Det er fagre ord om miljø, menneskerettigheter og etikk, og UiO er medlem av Initiativ for etisk handel, Svanens innkjøperklubb og Grønt punkt. Det gir et inntrykk av små steg i sannsynligvis riktig retning. Det er ingen tegn på en offensiv policy hvor UiO vil gå foran og være en pådriver for endring.»

Rektorkandidat Svein Stølen vil gå lenger enn det, og kreve at UiO stiller miljøkrav til sine tjenesteleverandører. Sammen med prorektorkandidat Gro Bjørnerud Mo skriver han også at «I samspill med de ansvarlige for anskaffelser ved UiO og andre relevante aktører vil vi i løpet av det første året utarbeide en konkret plan for hvordan vi skal følge opp løftet.»

Emneord: Universitetsstyret, innkjøp, korrupsjon Av Julia Loge
Publisert 17. mars 2017 13:34 - Sist endra 17. mars 2017 13:34
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere