Bedre resultater på forkunnskapstest i matematikk

Begynnerstudenter som tok Norsk matematikkråds forkunnskapstest i studieåret 2015/2016 løste i gjennomsnitt 52,8 prosent av oppgavene korrekt. Dette er en forbedring fra 2013 da gjennomsnittstudenten hadde 50,8 prosent korrekte svar.  

BEDRE I MATTE: Norske studenter skåret bedre på Norsk Matematikkråds forkunnskapstest i år enn i fjor.

Analyse av resultatene for forkunnskapstesten og de seks ankeroppgavene viser at forkunnskapene til begynnerstudentene nå ligger på samme nivå som i 2001, melder Matematikkrådet i en pressemelding. Dette er samtidig lavere nivå på forkunnskaper enn man så på åttitallet da en mer selektert gruppe deltok på forkunnskapstesten. Matematikkrådet ser det som positivt at vi nå ser fremgang, selv om man fremdeles ser et betydelig forbedringspotensial. 

Mer positive holdninger til matematikk

Et annet positivt funn er at begynnerstudentene viser positive holdninger til matematikk. De aller fleste er motivert for matematikk og ser matematikk som relevant for egne studier og yrkesutøvelse. Når de skal ta stilling til påstanden ‘’jeg arbeider med matematikk fordi jeg liker det’’ er begynnerstudentene på sivilingeniørstudiet, lærerstudent på grunnskolelærer 5 – 10 utdanningen samt studenter som tar kalkuluskurs mer enn 90 prosent svært enige eller enige i påstanden

5491 studenter deltok

Matematikkrådets forkunnskapstest tas av begynnerstudenter på studier som inneholder minst 60 studiepoeng i matematikk, det vil si ulike realfagsstudier på universitet og høgskole i tillegg til økonomi- og lærerstudier. Testen måler begreper og ferdigheter i matematikk som kan være nyttige for videre studier, men som i hovedsak ligger innenfor grunnskolens lærestoff. Til sammen deltok 5491 studenter i gjennomføringen i 2015/2016.   

Første test i 1982

Matematikkrådet utviklet og gjennomførte sin første forkunnskapstest i 1982. Denne testen er siden endret en rekke ganger og i 2001 ble dagens versjon av testen utviklet. Denne har siden den gang blitt brukt til måling av begynnerstudentenes forkunnskaper i matematikk. En gruppe på seks ankeroppgaver har vært en del av testen siden 1984.

Positiv endring blant de yngste 

De ulike utdanningsinstitusjonene velger selv om de vil delta på forkunnskapstesten, og som et resultat av dette er det variasjoner i utvalget fra gjennomføring til gjennomføring. Ved å se på sivilingeniørstudentene, en undergruppe av utvalget som er relativt stabil over tid, finner vi en signifikant fremgang hos disse studentene ved siste gjennomføring.  
Dersom man ser på hele studentgruppen, kan positiv endring observeres både for mannlige og kvinnelige studenter. Endringen er størst blant de yngste studentene.   

Emneord: Studentforhold, Matematikk
Publisert 16. sep. 2016 07:00
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere