UiO investerer i kullselskaper

Universitetet setter penger i kullbedrifter selv oljefondet har trukket seg ut av, skriver Universitas.  – Oppsiktsvekkende, synes Arild Hermstad i Framtiden i våre hender.

PÅ TIDE: Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender mener det er på tide at universitetet kvitter seg med alle aksjer i fossil energi

Foto: Framtiden i våre hender

På tross av at Universitetet i Oslo har landets mest profilerte klimaforskere i sine rekker, velger de å innta en passiv rolle og vente på hva oljefondet foretar seg, sier Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender til Universitas.

Flere miljøorganisasjoner har i lang tid kritisert kullinvesteringene til UiO gjennom Unifor (Forvaltningsstiftelsen for fond og legater ved Universitetet i Oslo).

– Det er oppsiktsvekkende at universitetet sover i timen på denne måten, sier Hermstad, og mener det er på tide at universitetet kvitter seg med alle aksjer i fossil energi.

På torsdag kom meldingen fra Norges Bank om at 52 selskaper har blitt ekskludert fra Statens Pensjonsfond, også kjent som oljefondet, på bakgrunn av kullkriteriet, som ble vedtatt enstemmig på Stortinget i mai i fjor.

UiO-rektor Ole Petter Ottersen svarer i en epost til studentavisa at han er glad

for at Fremtiden i våre hender har satt søkelys på temaet. Han understreker at Unifor skal ha på plass en fossilfri strategi i løpet av 2016.

– Denne saken representerer et dilemma for UiO. Ettersom Unifor har begrensede midler har ikke fondet ressurser til selv å plukke ut selskapene som det investeres i. Løsningen for å sikre fossilfrie investeringer blir da at Unifor konsentrerer seg om grønne investeringsfond, skriver Ottersen.

–Vi følger, som minstekrav, de retningslinjene som oljefondet setter, forklarer administrerende direktør i Unifor, Hans Jørgen Stang til Universitas.

Les også tidligere artikler om UNIFOR:

Unifor-leiinga: - Me har eit etisk regelverk - Uniforum

Økt åpenhet i UiO-selskapet UNIFOR - Uniforum

Unifor offentliggjør sin aksjeportefølje - Uniforum

 

Emneord: Miljøpolitikk, Universitetspolitikk, Klima
Publisert 20. apr. 2016 14:02 - Sist endra 20. apr. 2016 14:02
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere