Nyheter fra november - Side 2

Publisert 8. nov. 2011 16:15

– Velferdsstaten si historie gir oss både trøyst og håp om at den også overlever finanskrisa. Det er dessutan den som er best til å avgrensa fattigdomen, sa statsvitskapsprofessor Kees van Kersbergen på Eilert Sundt-forelesinga i går.

Publisert 7. nov. 2011 09:47

– Å ikke bli sett på som norsk nok kan gjøre at minoritetsstatusen blir den viktigste identifikatoren til ungdom med minoritetsbakgrunn, sier sosiologiprofessor Mette Andersson ved Universitetet i Bergen. Nå skriver hun bok om temaet.

Publisert 4. nov. 2011 16:51

– Diskusjonen i Framstegspartiet om dei skal gi våre nye landsmenn menneskeverd eller om dei skal tura fram med den same innvandringsretorikken som før, er den viktigaste debatten i Noreg no, sa Iver B. Neumann, fungerande direktør for Norsk utanrikspolitisk institutt på eit møte ved UiO i dag.

Publisert 2. nov. 2011 16:26

Domstolane i India har ei viktig rolle å spele når det skal lagast system som kan sikre den store majoriteten fattige ein verdig levestandard, hevdar jusprofessor Mahendra Pal Singh.

Publisert 1. nov. 2011 13:56

Frafallet ved norske universitet og høgskoler fortsetter å øke. Flere menn enn kvinner dropper ut av høyere utdanning før de får fullført en grad. Det viser nye nasjonale tall fra Statistisk Sentralbyrå.

 

Publisert 31. okt. 2011 13:02

– UiO tar likestilling mellom kjønna på alvor. Eg skal føra vidare arbeidet med likestilling mellom kjønna, men eg skal òg sjå på situasjonen til etniske minoritetar og funksjonshemma. Eg er likevel ikkje noko ombod, seier nytilsett likestillingsrådgjevar Ella Ghosh.