UiO-student omkom på Utøya

Studentpolitikaren og nyvald leiar for Oslo AUF, Håvard Vederhus (fødd 1989) er mellom dei omkomne frå massakren på Utøya fredag 22. juli. Han blir gravlagd førstkomande torsdag. Då vil representantar frå UiO-leiinga vera til stades.

DREPEN PÅ UTØYA: Studentpolitikar og leiar for Oslo AUF, Håvard Vederhus var mellom dei drepne på Utøya.Han var den einaste UiO-studenten mellom dei omkomne i dei to tragediane på Utøya og i Oslo.

Foto: Arbeidarpartiet

UiO-studenten Håvard Vederhus er mellom dei som omkom i massakren på Utøya 22. juli. Han blei vald til leiar for AUF Oslo tidlegare i år, og han var også vald inn som fast representant i Studentparlamentet for Sosialdemokratane. Han var registrert som student både i samfunnsøkonomi og i rettsvitskap. Vederhus har tidlegare vore leiar for Internasjonalt utval i Norsk studentorganisasjon, og i skuleåret 2008/09 var han leiar for Elevorganisasjonen. Vederhus er den einaste UiO-studenten mellom dei som blei drepne på Utøya og av bomba i Regjeringskvartalet.

Fire tidlegare UiO-studentar omkom

Derimot er tre av dei som omkom i Regjeringskvartalet, tidlegare studentar ved Det juridiske fakultetet. Det får Uniforum stadfesta frå Inger Johanne Sand, som er prodekan for forsking.  Den eine av dei,  Jon Vegard Lervåg (fødd 1979) var også vitskapleg assistent ved Nordisk institutt for sjørett i 2005–2006. Lervåg er også blitt hyppig nytta som rettleiar for masteravhandlingar. Han var på jobb i Justisdepartementets lovavdeling då bomba råka Regjeringskvartalet.

Kjersti Berg Sand (fødd 1984) var ferdig jurist frå Det juridiske fakultetet i 2010. Ho arbeidde som sekretær for eit utval som skulle vurdera og foreslå endringar i bruk av konfliktråd. Også ho var på jobb i Justisdepartementet då bomba eksploderte.

Den tredje tidlegare jusstudenten som omkom i Regjeringskvartalet, var Ida Marie Hill (fødd 1977). Ho arbeidde i Justisdepartementets internasjonale sekretariat. Hill var ferdig jurist i 2004.

Også tidlegare student i statsvitskap ved Det samfunnsvitskaplege fakultetet, Hanne Løvlie (fødd 1981), omkom i Regjeringskvartalet. Ho arbeidde i Arbeidsdepartementet, der ho var førstekonsulent i staben til departementsråden, opplyser departementet på sine nettsider.

Utset minneseremoni

Den omkomne UiO-studenten Håvard Vederhus blir gravlagdfrå Grefsen kirke torsdag 4. august kl. 12.00. Det fører til at minneseremonien ved Universitetet i Oslo, som etter planen skulle haldast den same dagen, blir utsett til måndag 8. august kl. 12.00.

I minneseremonien vil både rektor Ole Petter Ottersen og universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe delta, saman med leiar for Studentparlamentet Stian Skaalbones og leiar for Blindern AUF, Emil Stoltenberg. Koret Grex Vocalis står for det musikalske innslaget.

Fredag 19..august klokka 13.00 vil det bli ei eiga minnemarkering ved Det juridiske fakultetet  i Gamle Festsal i Urbygningen. 

 

 

 

Emneord: Personalbehandling/politikk, Arbeidsforhold, Studentforhold Av Martin Toft
Publisert 1. aug. 2011 13:31 - Sist endra 2. aug. 2011 13:32
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere