Pressebiter

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 16 1998

Ikke bare formidle ...

Skal forskning og utdanning ha håp om å beholde sin frihet i fremtiden, må den også kunne vise styrke ved mennesker som både kan formidle, men også formulere seg. Skriftkulturen sliter nok som det er om ikke universitetet glemmer å lære sine studenter til annet enn å lytte og lese. Dette har de forstått internasjonalt - på tide at Norge følger etter.

Truls Lie, Morgenbladet, 9. oktober

Feil mann

(...) ernæringsprofessoren vil arbeide for bedre vilkår for forskning, forskningsbasert undervisning og bredere formidling. Ellers er forbeholdene mange, og svadaandelen farlig høy for et program som skal legge premissene for sjefsmanøvreringen av landets fremste høyere lærested fram til 2002.

Kontrastene til studentenes førstevalg Magnus Rindal er slående. Han ser i helt annen grad tida som kommer og presenterer konkrete løsninger. Han tar til orde for en grunnleggende drøfting av Universitetets rolle i den nye samfunnssituasjonen, han varsler aksjoner ved behov, han vil styrke innsynet i og rydde opp i beslutningsprosesser og saksgang på en rekke nivåer.

Vi fikk en velmenende seniorprofessor. Vi kunne fått en skarpsynt reformator og drivende kraft. Trøsten er at det iallfall ikke er studentenes feil.

Leder i Universitas, 14. oktober

Kven skal definera «dannelsen»?

Hagtvet og andre med tilsvarande medie-makt vil med andre ord avgjera kva som er «dannede fakta». Ein annan mediefokusert professor vil tilrive seg retten til å definere ein «dannet opposisjon» her i landet: Den skal gå ut frå den same referanseramma som Hagtvet og dei to mektige Eriksen har, men kan ha visse avvikande tolkingar ut frå denne. Den «dannede opposisjonen» kjem til orde i dei medium der dei mektige professorane anten har direkte eller indirekte makt. Dei «udannede» skal papirkort-fanden ta.

Hartvig Sætra, Dag og Tid, 15. oktober

Den frie tanken

Eller sagt på ein annan måte: Vi gjer den gode ideen sterk. Dette tyder i klartekst at det må finnast miljø der ein ikkje blir målt etter kor «nyttige» tankar ein produserer. Universitetet må vera ein slik fristad. Derfor må og skal universitetet fritakast frå det kortsiktige nyttekrav. Fridom er den gåva vi skal gi studenten. Og i vissa om at samfunnet på lang sikt vil få tifald igjen, skal denne fristaden sjølvsagt vera open for alle.

Gunnar Øyro, Dag og Tid, 15. oktober


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 16 1998
Publisert 28. okt. 1998 12:10 - Sist endra 1. sep. 2014 13:45
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere