Blakar sannsynligvis ny prorektor

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 16 1998

Rolv Mikkel Blakar stilte til valg sammen med Kaare R. Norum og var eneste foreslåtte prorektor etter at fristen gikk ut den 15. oktober. Den formelle avgjørelsen skal først fattes i Kollegierådet 30. oktober.

{short description of image} GOD KJEMI: - Ikke bare er vi grunnleggende enige universitetspolitisk, vi har også en «kjemi» som stemmer svært godt, sier påtropppende prorektor Rolv Mikkel Blakar om seg og Kaare R. Norum. (Foto: Ståle Skogstad)

- Alle snakker om rektorvalget. Ingen snakker om prorektorvalget. Det er kanskje forståelig, men likevel uheldig, sier Blakar, og viser blant annet til at prorektoren også i perioder må kunne fungere som rektor.

Han sier at han stiller fordi han mener å ha de kvalifikasjoner og den erfaringsbakgrunn som er nødvendig for å fylle vervet på en tilfredsstillende måte. Han har vært professor i sosialpsykologi siden 1989. Han har vært instituttbestyrer ved Psykologisk institutt og dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Og han har sittet som kollegiemedlem i to perioder.

- Viktigste kvalifikasjonen min for å bli prorektor er likevel at jeg hele tiden har vært aktiv (grunn)forsker og engasjert i undervisning og rettledning. I forskningen har jeg vært opptatt av språk og kommunikasjon generelt, og samspillet mellom språk og samfunn spesielt. På samme måte som makkeren min, Kaare Norum, har jeg hele tiden vært opptatt av formidling til samfunnet av fag og vitenskapelig basert kunnskap.

- For meg som påtroppende prorektor og for UiO er det godt å vite at ikke bare er Norum og jeg grunnleggende enige universitetspolitisk, men vi har også en «kjemi» som stemmer svært godt, avslutter Blakar.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 16 1998
Publisert 28. okt. 1998 12:10 - Sist endra 1. sep. 2014 13:44
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere