Stein A. Evensen ny medisindekan

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 14 1998


- Jeg har vært i konflikt med alle helseministrene på nittitallet. Det har gitt meg mange verdifulle erfaringer, sier Stein A. Evensen, som tirsdag ble valgt til ny dekan ved Det medisinske fakultet.

Av Marianne Tønnessen

{short description of image} GULLSTOL: Medisinstudentene i Stein A. Evensens gruppeundervisning er fornøyde med valget av ny dekan. (Foto: Marianne Tønnessen)

Evensen er professor i indremedisin ved Rikshospitalet. Mange vil kjenne ham som «mannen til Åsa Rytter Evensen» eller fra diskusjoner om hvilke pasienter helsevesenet skal prioritere. Gjennom flere år har han nemlig ledet Benmargtransplantasjonsgruppen ved Rikshospitalet:

- I perioder har det vært stor helsepolitisk støy rundt vårt arbeid, og jeg kunne bli skjelt ut daglig i Dagbladet og VG. Vi har vært opptatt av å innføre et praktisk og rettferdig system for å prioritere hvem som skal få spesielt ressurskrevende medisinsk behandling, forteller han.

Fireårsperspektiv

Dette arbeidet har ført meg i konflikt med alle helseministrene vi har hatt på nittitallet, og til tider har det vært tøft, forteller han. - Men det har også gitt meg mange verdifulle erfaringer fra offentlig diskusjon og fra samarbeid og konflikt med Sosial- og helsedepartementet. Disse erfaringene kan jeg få bruk for som dekan.

Blant tre kandidater ble Evensen valgt med 53 prosent av stemmene, og skal i første omgang sitte ut dekanperioden, altså ut 1999. Men han regner ikke med å løse noen av de store problemene fakultetet står overfor på ett år:

- Da jeg stilte til valg, ga jeg beskjed om at jeg ønsker å sitte en periode til, slik at jeg får et fireårsperspektiv på arbeidet. Men hvis folk ikke er fornøyde med arbeidet mitt etter ett år, kan de naturligvis velge en annen, sier han.

Leger misbrukes

- Jeg tror det er stor enighet om hvilke oppgaver som er viktige for fakultetet nå, sier den nyvalgte dekanen: - Forskningens kår må bedres. Vi må bedre karriereveien for forskere, blant annet ved at det finnes stillinger å avansere til etter avlagt doktorgrad. Det må også bli mer rettferdig lønn for mellom- og toppstillinger. Den store utfordringen på undervisningssiden er å gjennomføre den nye studieplanen, Oslo 96. Denne bygger på problembasert læring og vil gi ny giv i utdanningen. Vi må også møte kravet om økt utdanning av leger, sier Evensen, som mener leger i dag blir misbrukt:

- Samfunnet misbruker leger når vi setter dem til oppgaver som like godt kan gjøres av andre, sier han.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 14 1998

Publisert 7. okt. 1998 14:37 - Sist endra 1. sep. 2014 13:43
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere