Doktorgrader

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 13 1998

Det medisinske fakultet

Cand.med. Karsten Midtvedt vil lørdag 10. oktober kl. 10.15 i Auditorium I, Patologibygningen, Rikshospitalet offentlig forsvare sin avhandling "A clinical study of some major early complications following renal transplantation" for den medisinske doktorgrad.

Cand.med. Tor Aksel Aasmundstad vil fredag 16. oktober kl. 10.15 i Auditorium II, Patologibygningen, Rikshospitalet offentlig forsvare sin avhandling "Studies on Morphine Glucuronides" for den medisinske doktorgrad.

Det historisk-filosofiske fakultet

Cand.philol. Øyvind Kvalnes vil lørdag 10. oktober kl. 10.15 i Auditorium 13, Domus Media, Sentrum offentlig forsvare sin avhandling "Living with moral luck" for graden doctor artium.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Siv.ing. Ole Myren Røhne forsvarte 28. september offentlig sin avhandling "Decay Parameters of the B? Meson in the Inclusive Æ ? Channel" for dr.scient.-graden.

Cand.scient. Thor Kristoffersen forsvarte 29. september offentlig sin avhandling "A Security Architecture for Open Distributed Processing" for dr.scient.-graden.

Cand.scient. Øyvind Mikkelsen forsvarte 29. september offentlig sin avhandling "Conversion of methanol to hydrocarbons over the microporous catalysts H-Mordenite, H-ZSM-5, H-Beta and H-SAPO-34" for dr.scient.-graden.

Cand.scient. Grethe Iren Andersen Borge vil fredag 2. oktober kl. 13.15 i Aud. 3, Kristine Bonnevies hus, Blindern offentlig forsvare sin avhandling "Studies in the fatty alpha-oxidation pathway in cucumber (Cucumis sativus)" for dr.scient.-graden.

Cand.scient. Syed Asif Ahsan vil tirsdag 6. oktober kl. 12.15 i Auditorium 1, Geologibygningen, Blindern offentlig forsvare sin avhandling "The Application of Concepts in Petroleum Geochemistry to Field Exploration, Development, Production and Post-Production Stages" for dr.scient.-graden.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Knut Haukelid forsvarte 18. september offentlig sin avhandling "En historie om risiko- Antropologiske betraktninger om sikkerhet, bedriftskultur og ledelse i norsk oljevirksomhet" for graden dr.polit.

Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Mag.art. Edvin M. Kile vil fredag 2. oktober kl. 14.00 i Aud. 3, Helga Engs hus, Blindern offentlig forsvare sin avhandling "Landbruksskulen 1825 - 1990. Mål, innhald, arbeidsmåtar" for dr.philos.-graden.  

Cand.polit. Sten R. Ludvigsen vil fredag 2. oktober kl. 9.15 i Aud. 3, Helga Engs hus, Blindern offentlig forsvare sin avhandling "Læring av klinisk resonnering i medisinsk utdannings- og arbeidskontekst" for graden dr.polit.  

Cand.paed. Arne Skodvin vil fredag 9. oktober kl. 10 i Aud. 2, Helga Engs hus, Blindern offentlig forsvare sin avhandling "Kommunikasjon og kognisjon. Piagets og Vygotskijs syn på voksen-barn-kommunikasjon i forhold til førskolebarns kognisjon. En teoretisk drøfting og empirisk konkretisering" for dr.philos.-graden.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 13 1998
Publisert 30. sep. 1998 18:32 - Sist endra 1. sep. 2014 13:43
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere