Sm�stoff

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 13 1998

 

 

 

Forskningsprisdryss over Brandtzæg

 

Det har vært et bejublet år for medisinprofessor Per Brandtzæg. Han mottok Forskningsrådets pris for fremragende forskning bare to uker etter at han fikk UiOs forskningspris.

Kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun overrakte prisen på 500 000 kroner.

- Jeg vil ikke bedrive noen budsjettlekkasje her, men Brandtzægs forskning vil nok gi seg utslag på statsbudsjettet, sa ministeren ved overrekkelsen.

Prisen fikk han for sin forskning på slimhinnenes immunforsvar, og fordi han tok initiativ til å opprette Laboratorium for immunhistokjemi og immunpatologi på Rikshospitalet, der han arbeider til daglig.

- Dette føles godt, var Brandtzægs svar. På spørsmål om hva pengene skal gå til, kom han etter en kort tenkepause fram til at det måtte bli nye briller og et stabbur.

 

Den store rektorvaldebatten

 

Alle rektorkandidatane har lova å stilla opp på den store rektorvaldebatten i Storsalen i Chateau Neuf tysdag 6. oktober klokka 1400. Debatten blir leia av Dagbladspaltisten og frilansjournalisten Andreas Hompland. Alle rektorkandidatane skal først få sleppa til med ein eigenpresentasjon, deretter blir det paneldebatt før møtet blir avslutta med spørsmål frå salen. Dette blir den siste rektorvaldebatten før rektorvalet blir avslutta 12. oktober klokka 16.00. Debatten blir skipa til av Valstyret og Informasjonsavdelinga ved Universitetet i Oslo.

 

Sollid fekk Jahrepris

- Eg blei svært glad då eg fekk vita at eg hadde fått tildelt denne prisen. Det seier professor Ludvig M. Sollid (36) ved Institutt for transplantasjonsimmunologi på Rikshospitalet, som deler Anders Jahres medisinske pris for yngre forskarar på 300 000 kroner med professor Lars Fugger ved Aarhus Universitet. Sollid får prisen for forskinga han har gjort for å finna ut kva HLA-molekyla eller vevstypeantigenene har å seia for utviklinga av tarmsjukdomen cøliaki eller glutenallergi. Han gir det gode teamarbeidet ved Institutt for transplantasjonsimmunologi hovudæra for at han har fått tildelt denne prisen.

- Den kreative prosessen saman med andre forskarar er svært viktig, og eg vil gjerne trekkja fram den viktige rolla til min mentor, professor Erik Thorsby, seier Sollid, som også gir ein del av æra til kollegaen sin, Knut Lundin,. Jahreprisen blir delt ut i Universitetets Aula fredag den 16. oktober.

 

CØLIAKI: Professor Ludvig M. Sollid får Anders Jahres medisinske pris for yngre forskarar for forskinga han har gjort for å finna ut kva HLA-molekyla har å seia for utviklinga av tarmsjukdomen cøliaki eller glutenallergi. (Foto: Martin Toft)

 

Parkering med oblater og kort

 

Teknisk avdeling minner på nytt om at det har blitt innført nye parkeringsoblater og parkeringskort for parkeringsplassene til Universitetet i Oslo. Det nye opplegget begynte å gjelde fra 1. februar og varer til og med år 2000. Alle ansatte og R-kortholdere skal ha nye oblater, som blir utlevert etter søknad. Søknadsskjema fås i resepsjonen i Teknisk avdeling i 7. etasje i Administrasjonsbygningen. Det er også mulig å sende søknad via e-postadresse

taeksped@admin.uio.no

Studentene får sine nye oblater ved å henvende seg til studentinformasjonen i 1. etasje i Administrasjonsbygningen.

Funksjonshemmede trenger ikke egen parkeringstillatelse utover gyldig parkeringstillatelse fra kommunen.

 

 

 

Formidlingspris til Dag O. Hessen

Professor Dag O. Hessen (44) er tildelt årets formidlingspris av Norges

forskningsråd, for sin innsats som brobygger mellom naturvitenskap og humaniora. Prisen er på 200.000 kroner.

- Den formidlingen jeg har drevet med nå, er en salderings- og langt på vei en venstrehåndsaktivitet. Det er først og fremst forsker jeg er, sier den glade prisvinneren til NTB. Dag O. Hessen er professor ved Biologisk institutt ved Universitetet i Oslo og har i flere år vært aktiv med å popularisere vitenskapelige temaer i mediene.

- Han har formidlet ikke bare rene forskningsresultater, men en naturvitenskapelig tankegang og dermed bidratt med vesentlige premisser til samfunnsdebatten, heter det i juryens begrunnelse.

 

FORMIDLINGSPRIS: Professor Dag O.Hessen får utdelt et maleri av administrerende direktør Christian Hambro etter at han har fått tildelt Forskningsrådets formidlingspris (Foto: Ståle Skogstad)

 

 

Nøtter

1 Hvem er dette?

2 Hvor mange doktorgrader ble avlagt ved UiO i fjor?

3 Hvem er departementsråd i KUF?

4 Når regner man med at UiO kan overta det nye UB?

5 Hva står forkortelsen USIT for?

 

Svar

1 Jens Erik Fenstad, professor i matematikk

2 242

3 Trond Fevolden

4 I slutten av januar 1999

5 Universitetets senter for informasjonsteknologi

 


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 13 1998
Publisert 30. sep. 1998 18:32 - Sist endra 1. sep. 2014 13:43
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere