Ingen flytting av IFI

Innhold Neste Uniforum nr. 13 1998

Institutt for informatikk (IFI) skal fortsatt være lokalisert i Gaustadbekkdalen. Det vedtok Kollegiet enstemmig og for lukkede dører tirsdag.
Nå skal universitetet prioritere å gi IFI bedre plass på Blindern.

Av Marianne Tønnessen

{short description of image} FORANKRET PÅ BLINDERN: Kollegiet har vedtatt å forankre Institutt for informatikk i Gaustadbekkdalen, i tett kontakt med universitetets andre fagmiljøer. - Det hjelper ikke å være tett hvis vi blir kvalt, sier professor Stein Gjessing ved IFI. (Fotomontasje: Ståle Skogstad) 

- Vi kan love at instituttet skal få utvidete arealer i løpet av neste år, sier universitetsdirektør Tor Saglie. - Jeg kan ikke si nøyaktig hvilken løsning som blir valgt, men IFI vil bli prioritert når vi som en del av en nokså sammensatt flyttekabal skal fordele de arealene som blir ledige i bygningen for Preklinisk odontologi og etter innflyttingen til UB. Dette er kortsiktige løsninger, og det er et klart mål at de også blir kortvarige.

Universitetet vil arbeide for å få finansiert et tilbygg til Informatikkbygningen på litt lengre sikt.

- Nå som Kollegiet har vedtatt at IFI skal bli i Gaustadbekkdalen, kan vi sette full fart i arbeidet med å få finansiert et tilbygg, sier Saglie, som mener at det tidligst kan stå klart om to-tre år. Signaler fra departementet tyder på at det ikke vil bli foreslått midler til et slikt tilbygg i statsbudsjettet for 1999. Det arbeides derfor med alternative finansieringsmodeller.  

Skuffet

Professor Stein Gjessing ved IFI er skuffet over kollegievedtaket.

- Dette er synd. Jeg er redd for at folk her får nok og slutter, vi har blitt lovet bedre plass i ti år uten at noe har skjedd. Og selv en midlertidig splitting av IFI på Blindern kan føre til at ansatte går til spennende IT-oppgaver i industri og næringsliv. Det ser ikke ut til at universitetet setter pris på oss, og det er vanskelig å motivere seg til fortsatt å gjøre en innsats. Jeg savner mer konkrete forslag til hvordan vi skal løse den prekære plassmangelen. For eksempel kunne universitetet leie nye arealer i Forskningsparken II, sier han.

- Jeg er ikke blind for at det også er mange ulemper med å flytte fra Gaustadbekkdalen. Særlig universitetstanken er viktig, at flest mulig forskjellige fag arbeider sammen om en felles forståelse. Men det hjelper ikke å være tett hvis vi blir kvalt, sier Gjessing.  

Ønsker samarbeid

Kollegiet understreket at universitetet ønsker et godt og nært samarbeid med et fremtidig IT- og kunnskapssenter på Fornebu og har derfor gitt universitetsdirektøren fullmakt til å arbeide videre med ulike samarbeidsmodeller. Kollegiet ber også Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet i samarbeid med Institutt for informatikk om å arbeide videre med faglige satsinger på Fornebu.

Det er allerede satt i gang planer om å starte et etter- og videreutdanningssenter på Fornebu der både UiO, Høgskolen i Oslo og NTNU i Trondheim er med.

- Dette arbeidet går videre selv om IFI ikke flytter, sier Saglie. - Det diskuteres også om Fornebu bare skal være en utdanningsfilial eller om det også skal foregå universitetsforskning der. Vi er åpne for å diskutere ulike løsninger, sier han.  

Lukket møte

Saken om lokaliseringen av IFI ble behandlet for lukkede dører i Kollegiet.

- Det skyldes at saken berørte forhold som har betydning for statsbudsjettet for 1999, og som ikke er offentlige, forklarer Saglie.

 

 


Innhold Neste Uniforum nr. 13 1998
Publisert 30. sep. 1998 18:32 - Sist endra 1. sep. 2014 13:42
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere