<font size="4"></font>Ikke flere planer!

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 12 1998

Den nye tids administrative lederskap er flinkere til å skrive om "optimal ressursallokering" enn til å utvirke god bruk av tid og penger, skriver Hilde Bojer.

Jeg har laget meg et motto for mitt virke som bestyrer. I det siste har det dukket opp dårlige etterlikninger. Den originale, korrekte versjonen er slik:

Når jeg ser overskriften "Strategisk plan", griper jeg etter min - papirkurv.

Korrekt kopiering tillatt både i ord og handling. Mottoet uttrykker en strategi som har bidratt sterkt til at jeg har overlevd de siste 5 1/2 år. Denne setningen i paret Norum-Blakars program har derfor avgjort rektorvalget for min del: "Vi vil ikke legge strategiske planer for nye forskningsområder ved Universitetet i Oslo."

Jeg likte også at de beskrev som et av flere problemer for UiO: "En universitetsfremmed byråkratisering både i UiO og Forskningsrådet." Det er dessverre antakelig nokså lite selv den mest energiske rektor kan gjøre for å hemme papirflommen fra byråkratiet. Men jeg har en liten idé, et forslag til tiltak som bør passe godt for Rolf Mikkel Blakar; han har som kjent skrevet en bok om språk og makt.

Karakteristisk for den nye tids administrative lederskap er at de er flinkere til å skrive om "optimal ressursallokering" enn til å utvirke god bruk av tid og penger. Konsulentspeak, kalte tidligere prorektor Jens Erik Fenstad dette administrasjonsspråket. Jeg foreslår følgende effektiviseringstiltak: Sett opp en liste over ord som det er absolutt forbud mot å bruke i sakspapirer ved Universitetet i Oslo. Kandidater til å stå på lista er: strategi, optimal, synliggjøring, profilering, image, verdiskaping, dynamisk, fokusere, proaktiv, fleksibel og kvalitetssikring. Et slikt forbud ville tvinge saksbehandlere til å tenke gjennom hva de faktisk mener, og deretter skrive det. Vi ville få færre skriv, de ville bli kortere, og de ville bli til å forstå.  

Hilde Bojer
bestyrer, Sosialøkonomisk institutt


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 12 1998
Publisert 17. sep. 1998 22:14 - Sist endra 1. sep. 2014 13:42
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere