Den lille forskjellen

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 12 1998

Rektorvalget:

Det var ikke de store motsetningene å spore da de fem rektorkandidatene møtte hverandre til debatt i ølteltet på Frederikkeplassen under studentfestivalen onsdag 2. september.

Av Marit Schulstok

{short description of image}FØRSTE DEBATT: Temperaturen var høy, men kontroversene små da rektorkandidatene møttes til den første debatten i ølteltet under studentfestivalen. (Foto: Universitas)

Ordstyrer Hans Wilhelm Steinfeldt oppsummerte det hele med et lånt sitat: "Noen mennesker er likere enn andre, og likest er de som sitter på Stortinget."

Men også rektorkandidatene er tilsynelatende like. Alle ønsker de å gjenreise respekten for Universitetet i Oslo som institusjon, og respekten for kunnskap i samfunnet generelt. Og alle vil de jobbe for at både de ansatte og studentene kunne føle seg stolte av å tilhøre dette universitetet.

Budsjettkutt

Med det varslede kuttet i driftsbudsjettet på 200 millioner kroner, står kandidatene overfor et dilemma. Skal de, for å vise hva de står for, presentere et alternativt program for hvordan de vil løse budsjettkrisen, eller skal de nekte å ta noen stilling før kuttet er en realitet, for på den måten unngå å gjøre det lettere for de bevilgende myndigheter å kutte?

Leder av Studentparlamentet, Bård Frydenlund, satt i panelet og ville vite hvordan kandidatene ville forholde seg til et kutt fra departementet.

- Jeg vil overhodet ikke godta et kutt, og derfor vil jeg ikke spekulere på hvor jeg må stramme inn, svarte Magnus Rindal, professor i mellomalderkultur og medlem av Det akademiske kollegium.

De andre rektorkandidatene sluttet seg til Rindals utsagn.

- Det var psykologisk meget uheldig å forberede et kutt i Kollegiet før det endelige vedtaket i departementet kom, slik vi gjorde for ett år siden, sa professor i medisin og medlem av Kollegiet, Christian Hall.

Knut Fægri, professor i kjemi og nåværende prorektor, avviste at kutt vedtatt i Kollegiet hadde noen innvirkning på avgjørelser i regjeringen og departementet.

- Det ville vært uansvarlig ikke å forberede oss, sa han.

Professor i fysikk, Eivind Osnes, er en av de to kandidatene som ikke sitter i Kollegiet, presenterte seg som "grasrotplanets" representant.

- Jeg har sett hvordan regningene blir sendt nedover i systemet i innstramningsperioder, og det vil jeg sloss mot, sa han.

Embedsmannsblygselen

Steinfeldt pekte på hvor lite synlig UiO er i samfunnet, og lurte på når universitetsrektoren ville legge av seg "embetsmannsblygselen".

- Jeg vil kjempe som en løve for viktige universitetspolitiske saker, og så jobbe i det skjulte for å påvirke de politiske myndighetene. Jeg vil gå på departementrådsnivå, og så er det mye å hente i Forskningsrådet. Jeg har også stor kjennskap til mediene og vil bruke det mye, sa professor i ernæring, Kaare Norum, den andre rektorkandidaten som ikke sitter i Kollegiet.

Hall repliserte at han vil arbeide i det åpne med stemmegiverne, og at universitetet trenger en mye mer aggressiv representant på toppen. Han vil som rektor gå direkte til Stortinget og bruke sin tid på å vandre i korridorene der, bortsett fra den tiden han bruker på å stille opp i massemediene.

- Hvis jeg blir rektor, vil du se meg minst én gang i uken, sa han til ordstyrer Steinfeldt.

Fægri ønsket å jobbe for at alle skal stå sammen, alle de ansatte og studentene, og sa at han selv hadde marsjert sammen med studentene. Han la til at det er viktig å velge sine trekk med omhu.

Rindal åpnet for nye aksjonsformer, og oppfordret alle til å lese programerklæringen hans.

- En ting er å si noe, noe annet er å gjøre noe, sa Osnes, og viste til sitt eget engasjement for å hindre flytting av Institutt for informatikk til Fornebu.

- Jeg vil arbeide på statsrådsnivå, i Stortinget og fortsette med Forskningsrådet.

Lønningene må opp

Lita Scheen fra Landsforbundet for Universitets-, Høgskole- og Forskningspersonell, (LUHF) var interessert i hvilke tanker om personalpolitikk ved UiO kandidatene hadde. Hun rettet spørsmålet spesielt til de to kandidatene utenfor dagens kollegium, fordi hun mente hun allerede kjente de sittende fra vedtak som er blitt fattet de siste tre årene.

- Spesielt streiken i Akademikernes Fellesorganisasjon tidligere i år har fått samfunnet til å forstå at ansatte ved UiO må opp ett lønnstrinn, slik at universitetsansattes lønninger tilsvarer de lønningene som gjelder ellers i samfunnet, svarte Osnes. Han ville ikke sette driftsmidler og lønninger opp mot hverandre. Dessuten er det viktig å skape trivsel på de enkelte arbeidsplassene, la han til.

Norum sa at han ville bedrive aktiv lønnspolitikk. Dessuten ville han legge administrasjonen nærmest mulig der forskningen foregår. På nærmere spørsmål, sa han at lønnen ikke betyr så mye for ham, men at arbeidsvilkårene er viktigere.

- Av og til kan det opplyste enevelde være veldig bra, sa han.

På spørsmål om de ønsket økt delegering til instituttnivå, nikket alle rektorkandidatene vedkjennende. Etter debatten sa Scheen at det var for lite motsetninger mellom kandidatene, og at hun ikke kunne anbefale en av kandidatene for sine medlemmer.

Flere kvinner inn

Alle rektorkandidatene er menn, og de fikk spørsmål fra "salen" på hvilken holdning de har til likestilling, og hvordan de vil hanske med den lave kvinneandelen i høyere vitenskapelige stillinger.

- Jeg vil gå inn for moderat kjønnskvotering, sa Norum, og la til at grunnen til at han stiller med en mannlig prorektor, er fordi kvinnen han først spurte, takket nei.

Fægri sa at han var skeptisk til om moderat kjønnskvotering virker. For å hjelpe kvinner fram, foreslo han midlertidig tilsetting av kvinner som ikke er like godt kvalifisert.

Hall mente at tiden ikke er moden for øremerking av stillinger til kvinner, men at han er villig i årene som kommer, til nøye å vurdere det og andre tiltak, som ekstra stipendår for kvinner.

Da debatten nærmet seg slutten etterlyste Bård Frydenlund de store kontroversene, og sa at heller ikke han kunne anbefale en av kandidatene.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 12 1998
Publisert 17. sep. 1998 22:14 - Sist endra 1. sep. 2014 13:42
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere