Nye UB over tre måneder forsinket

Innhold Neste Uniforum nr. 12 1998

Universitetet vil først overta det nye Universitetsbiblioteket fra Statsbygg i slutten av januar, over tre måneder senere enn planlagt. Nå håper UB-direktør, Jan Erik Røed, at flyttingen ikke kolliderer med flyttingen av det nye Rikshospitalet.  

Av Marit Schulstok

{short description of image} FORSINKET: Nye UB blir også forsinket. (Foto: Ståle Skogstad)

- Vi kan ikke se at forsinkelsen skulle bety noen ekstra utgifter for universitetet, sier avdelingsdirektør Nils Dugstad i Økonomi- og planavdelingen. - Alle ekstra byggeomkostninger som kommer før bygget overrekkes universitetet, må dekkes av Statsbygg. Men det kan eventuelt bli et problem, siden det er universitetet som står for innkjøp av utstyr, at de forskjellige leverandørene ikke får levert varene sine den dagen de er bestilt.

Flytteforsinkelse

Bygget skulle egentlig blitt overrakt universitetet den 6. oktober i år. Like etter skulle flyttingen fra gamle UB og fakultetsbibliotekene ta til. Nå regnes det foreløpig med at overrekkelsen vil skje i slutten av januar neste år, over tre måneder forsinket. Selve flyttingen av boksamlingene kan skje i mars, men personalet kan nok, ifølge universitetsbiblioteksdirektør Jan Erik Røed, flytte inn i februar.

- Den offisielle åpningen av bygget vil skje høsten 1999 som tidligere planlagt. Siden vi opererte med såpass tøyelig tidsfrist, vil det nok ikke bli noe problem å overholde den, tror UB-direktøren.

Flyttekollisjon?

Å flytte 2 millioner bøker krever god flyttekapasitet. Det er bare ett flyttebyrå i Oslo som er store nok til å ta jobben, og det er det samme byrået som vil stå for flyttingen til det nye Rikshospitalet.

- Nå håper vi at disse to flyttejobbene ikke kolliderer med hverandre, sier Røed.

I Aftenposten onsdag 9. september stod det at ny dato for hovedflytting til det nye Rikshospitalet ikke er klar, men vil trolig komme i perioden mellom juni og september 1999.

Det er ennå ikke skrevet noen kontrakt med flyttebyrået, og Røed er bekymret for om den harde konkurransen vil presse prisene i været.

Ingen Statsbygg-tabbe

Statsbygg er i hardt vær i mediene for tiden. Aftenposten listet tirsdag 8. september opp byggeprosjekter som er blitt karakterisert som ‘millionsluk’. Men det nye Universitetsbiblioteket er ikke nevnt på listen.

- Er forsinkelsene ved det nye Universitetsbiblioteket resultatet av en ny Statsbygg-tabbe?

- Nei, på ingen måte. Forsinkelsene kommer fordi en av underentreprenørene var omtrent tre måneder forsinket med betongarbeidene i fjor høst. Forsinkelsen skyldes at entreprenøren ikke klarte å holde det de lovet på anbudet. Dette er igjen et resultat av konjunktursvingningene i byggebransjen på 90-tallet, og det er et generelt problem i Norge, hevder prosjektleder for det nye UB i Statsbygg, Inge Reiakvam.

- Vi valgte ikke å prioritere tidsfristen framfor alt annet, fordi det kunne gå utover kvaliteten på bygget, sier prosjektlederen.

Fakta

- Universitetet skulle opprinnelig overta det nye universitetsbibliotekbygget fra Statsbygg den 6. oktober i år. Nå antas det at overrekkelsen vil skje i slutten av januar 1999.

- Flyttingen skulle opprinnelig foregått i oktober i år, men er nå utsatt til mars neste år.

Universitetsbiblioteket skulle opprinnelig oppgi bygningen i Drammensveien til Nasjonalbiblioteket fra 1. januar 1999. Det er foreløpig ikke vedtatt hvor Universitetsbiblioteket skal holde hus fram til mars.

- Det er mange instanser som vil bli berørt av flytteforsinkelsene:

Universitetsbibliotekets hovedadministrasjon som nå holder til i Drammensveien vil flytte inn det nye Universitetsbiblioteket på Blindern.

Fakultetsbibliotekene ved Det historisk-filosofiske fakultet (HF), Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV), Det utdanningsvitenskapelige fakultet (UV) og deler av Det teologiske fakultetsbiblioteket vil flytte inn i nye UB og til sammen danne Bibliotek for humaniora og samfunnsfag.

Den nasjonale biblioteksdelen vil bli igjen i Drammensveien som en del av Nasjonalbibliotekets avdeling i Oslo.

Norsk Musikksamling skal flytte inn i Drammensveien fra Observatoriebygningen.

Senter for Ibsenstudier skal flytte inn i Observatoriebygningen fra Drammensveien.


Innhold Neste Uniforum nr. 12 1998
Publisert 17. sep. 1998 22:14 - Sist endra 1. sep. 2014 13:42
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere