<font size="4"></font>Doktorgrader

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 11 1998

Det juridiske fakultet

Paul Larsson vil lørdag 29. august kl. 10.30 i Universitetets gamle festsal, Urbygningen, Sentrum offentlig forsvare sin avhandling "I lovens grenseland. Banksertifikatordningen 1985-95" for dr.polit.-graden.

Det medisinske fakultet

Cand.med. Atle Moen vil onsdag 9. september kl. 10.15 i Universitetets gamle festsal, Urbygningen, Sentrum offentlig forsvare sin avhandling "Circulatory effects of surfactant replacement. An experimental study in surfactant-depleted newborn piglets" for den medisinske doktorgrad.

Cand.med. Håvard Bentsen vil lørdag 12. september kl. 10.15 i Universitetets gamle festsal, Urbygningen, Sentrum offentlig forsvare sin avhandling "Predictors of expressed emotion in relatives of patients with schizophrenia or related psychoses" for den medisinske doktorgrad.

Cand.med. Kristinn Tómasson vil lørdag 12. september kl. 11.15 i Lille auditorium, Bygning for preklinisk medisin, Sognsvannsvn. 9 offentlig forsvare sin avhandling "Psychiatric Comorbidity Among Treatment Seeking Alcoholics Importance for Course and Treatment" for den medisinske doktorgrad.

Det historisk-filosofiske fakultet

Mag.art. Live Hov vil lørdag 5. september kl. 10.15 i Universitetets gamle festsal, Urbygningen, Sentrum offentlig forsvare sin avhandling "Kvinnerollene i antikkens teater - skrevet, spilt og sett av menn" for graden doctor philosophiae.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Cand.scient. Tone Birkemoe vil torsdag 3. september kl. 10.15 i Auditorium 3, Biologibygningen, Blindern offentlig forsvare sin avhandling "Population dynamics and life history of Artic Collembola" for dr.scient.-graden.

Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Cand.musicae. Siw Graabæk Nielsen forsvarte 16. juni offentlig sin avhandling "Selvregulering av læringsstrategier under øving. En studie av to utøvende musikkstudenter på høyt nivå" for dr.polit.-graden.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 11 1998
Publisert 3. sep. 1998 11:30 - Sist endra 1. sep. 2014 13:41
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere