Pressebiter

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 11 1998

- For få lektorer svekker skolen

- Den faglige tryggheten et hovedfag gir, har mye å si både for hver enkelt elev og for klassen som helhet. En lektor vil enklere kunne parere overraskende og uventede spørsmål, som kan komme fra elever som for eksempel henter kunnskap fra Internett. Hvis læreren ikke kan svare fordi spørsmålet ikke står omtalt i læreboken, svekker det hans eller hennes autoritet, en autoritet som er helt nødvendig for miljøet i klassen, sier Folkestad.

Reidun J. Samuelsen, Aftenposten 26. august.

Studiekvalitetens ansikt

Selvsagt finnes det naturbegavete pedagoger med en fengende evne til å formidle sitt fag, men de aller fleste lærere kan med fordel styrke sitt pedagogiske grunnlag og få et profesjonelt perspektiv på sin egen undervisningsvirksomhet. Dette stiller selvsagt også krav til at et slikt pedagogisk opplæringstilbud virkelig skal ha noe å gi den utøvende lærer.

Knut Fægri, prorektor UiO, Dagbladet 24. august.

Universitetet i Oslo - hva nå?

På den ene side mangler vi tilstrekkelig infrastruktur og i særlig grad driftsmidler og utstyr for selve forskningsarbeidet. På den annen side mangler vi tid. Undervisningen som skal drives av forskningsvirksomheten, har dessverre tatt overhånd på grunn av den store studenttilstrømningen de senere år. I stedet for at forskningen driver undervisningen, er situasjonen snarere den at undervisningen kveler forskningen.

Christian Hall og Anne Sletsjøe, Aftenposten 24. august.

Rektorvalg

Omverdenen har lenge skjønt at Universitetet i Oslo sliter med alvorlige problemer. Nå skjønner vi bedre hvorfor: Tenkefabrikken produserer altfor få nye tanker.

Leder i Aftenposten 26. august.  

Studenter - og redaktører - som pest og plage

Men nå er et punkt nådd da universitetet må forsvare seg mot å bli totalt tråkka ned av likegyldighet: Fra brede studentmasser, fra de bevilgende myndigheter, fra et næringsliv som ikke skjønner at korte kurs aldri kan erstatte den intellektuelle trening og kulturelle kompetanse bare universitetsstudier kan gi; fra en offentlighet som mer og mer fylles av trivia og pseudo-saker. Ved ikke å gi studentene utfordringer, ved bare å snakke dem etter munnen, slippe dem gjennom på tynnest mulig grunnlag, tar vi dem ikke alvorlig som mennesker. Det er dette det dreier seg om, ikke om vi skal ha eliteuniversiteter eller ikke.

Bernt Hagtvet, Dag og Tid 27. august.

Vi er alle nyttige

Vi treng eit universitet som framelskar det skapande, det kreative, det undrande. Dette er ikkje å forma folk "inn i eit utdanningssystem smidd av og for embetsklassen", som Skjervøy skriv. Dette er ikkje å dyrka eliten, men nettopp å bevara det mangfaldet som han etterlyser. Om vi har gått på universitet eller skule, eller kanskje har gjort heilt andre ting, så er vi alle "nyttige", kvar på vårt vis!

Gunnar Øyro, ex. bondestudent, Dag og Tid 27. august.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 11 1998
Publisert 3. sep. 1998 11:30 - Sist endra 1. sep. 2014 13:41
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere