Hva skjer

Forrige Innhold Uniforum nr. 10 1998

Høsten på Tøyen

Mineralogisk-geologisk museum

Søndag 6. september: Geologisk tur til Krokskogens lavaplatå. Frammøte i 1. etasje i Geologisk museum kl. 10 (retur kl. 19). Introduksjon i museet, etterfulgt av buss- og gangtur via Sollihøgda, Gaupeskard, Migartjern og Gyrihaugen. (4-5 km gange i kupert skogsterreng.) Pris kr. 200. Siste frist for påmelding og betaling er søndag 30. august kl. 16.00. Mer informasjon: tlf. 22 85 16 63. V/førstekonservator Reidar Trønnes.

Botanisk hage og museum

Omvisninger - Oppmøte ved Botanisk museum

Søndagene 23. og 30. august kl. 13: Omvisning i Botanisk hage v/Botanisk hage og museums venners guidegruppe.

Søndag 3. september kl. 18: Museumsstafetten på Tøyen: Sensommervandring i Botanisk hage v/overgartner Steinar Sjøborg.

Søndag 6. september kl. 13: "Middelalderplanter - krydder- og medisinplanter". Omvisning v/professor Liv Borgen

Botanisk hage er åpen 15. april - 14. september: hverdager kl. 7-20; lørdager, søndager og helligdager kl. 10-20.

Mineralogisk-geologisk, Paleontologisk, Zoologisk museum og Veksthusene holder åpent tirsdag - søndag kl. 11-16. Mandager stengt.

Forum for universitetshistorie

Tid og sted: torsdager kl. 14.15-16 i seminarrom 300, Niels Henrik Abels hus, Blindern

10. september: "Heretics and dissidents in the universities" v/professor Helga Robinson-Hammerstein, Trinity College, Dublin.

Seminaret i vitenskapsteori

Tid og sted: fredager kl. 12.15-14 i seminarrom 2, Sophus Bugges hus, Blindern

28. august: "SSK, social epistemology and argumentation theory" v/William Rehg, St. Louis.

4. september: "Why scientists used to behave scientifically" v/David Hull, Chicago.

Senter for kvinneforskning

Mangfold, rasisme & feminisme

Åpent møte søndag 30. august i Håndverkeren, Rosenkrantzgt. 7

kl. 14: Hovedforedrag v/Bell Hooks, forfatter og professor fra USA.

kl. 15.30: Paneldebatt. Representanter fra Kompetansesenter for likestilling, FOKUS, Barne- og familiedepartementet.

Arrangement ved MIRA - Ressurssenter for innvandrer- og flyktningekvinner.

For mer informasjon: Senter for kvinneforskning, tlf. 22 85 89 30.

Multiculturism, epistemology and the production of science

Tid og sted: mandag 14. september kl. 9.15-16 og tirsdag 15. september kl. 9.15-12 i seminarrommet, 5. etasje, Senter for kvinneforskning, Sognsvn. 70

Innledere: professor i filosofi, Sandra Harding, School of Education, UCLA, USA og professor i filosofi og kvinnestudier, Rosi Braidotti ved Faculty of Arts, University of Utrect, har begge arbeidet ut fra et poststrukturalistisk ståsted med feministisk vitenskapsteori og utfordringene det flerkulturelle representerer. Det blir åpnet for debatt om blant annet: Hvilke spørsmål om det flerkulturelle er i dag de viktigste for feminister? Hva har dette med vitenskapsteori og vitenskapelig produksjon å gjøre?

Nærmere opplysninger: tlf. 22 85 89 30.

Avdeling for kunsthistorie

Tverrfaglige forelesninger onsdager kl. 18.15-20 i Seminarrommet, St. Olavsgate 29

26. august: "Arkitektur og sosiologi" v/professor Dag Østerberg, Institutt for musikk og teater.

2. september: "Arkitekt som uttrykk" v/professor Thomas Thiis-Evensen, Arkitekthøgskolen i Oslo.

Moral objectivity in multicultural society

To dagers konferanse på Lysebu konferansesenter i tiden mandag 31. august - tirsdag 1. september, arrangert av Innsatsområdet etikk, UiO. Konferansen vil drøfte behovet for og muligheten av en felles moral i det multikulturelle samfunn og stille følgende spørsmål: I hvilken grad anerkjennes en slik fellesmoral, og hva kan angis som troverdig normativ begrunnelse for den? Hvilke grunner har vi for å anta at det eksisterer, eller kan eksistere, en forpliktende fellesmoral? Innledere: Simon Blackburn, Davik O. Brink, Gerald F. Gaus, William Rehg. Kommentatorer: Dagfinn Føllesdal. Nils Gilje, Olav Gjelsvik og Arne Johan Vetlesen.

Påmelding til: etikk@teologi.uio.no. Nærmere opplysninger: Finn Mølmen, tlf. 22 95 87 97.

Det kristne menneske: Konstruksjonen av ny identitet

Antikkprosjekt ved Det teologiske fakultet og Institutt for klassisk filologi, russisk og religionshistorie

Tid og sted: tirsdag 25. august kl. 14.15-15 i Seminarrom U309, Det teologiske fakultet

Åpningsforedrag: "Jewish and ChristianWomen in the Roman World" v/Bernadette Brooten, Brandeis University.

Skolem forelesning

Skolemforelesningen holdes i år av professor Helmut Schwichtenberg, München. Torsdag 27. august kl. 10.15-12 holder han denne forelesningen i seminarrom 234, Helga Engs hus, Blindern: "Higher Type Recursion and Polynomial Time". (Thoralf Skolem (1888-1963) var en av de fremste logikerne gjennom tidene.)


Forrige Innhold Uniforum nr. 10 1998
Publisert 20. aug. 1998 08:34 - Sist endra 1. sep. 2014 13:41
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere