Kurs/stipend

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 10 1998

Amerika-stipend

Norge-Amerika Foreningen utlyser en rekke stipend fra $2 000 til $ 20 000 til videreutdanning og forskning i USA for studieåret 1999-2000. Søknadsfrist: 4. september. Nærmere opplysninger, tlf. 22 44 77 16.

Kommunikasjon: Teknologi og kultur

Innsatsområdet Kommunikasjon: Teknologi og kultur utlyser inntil 4 hovedfagsstipend à kr. 30 000 for hovedfagsstudenter ved UiO. Søknadsfrist: 15. september. Opplysninger v/Anne-Lise Christensen, tlf. 22 85 04 06.

Deltakelse i gruppeterapi

tilbys kvinnelige ansatte/stipendiater ved UiO.

Ny gruppe starter i høst som ledd i privat spesialistpraksis i psykiatri med kommunal driftsavtale. I gruppen vil 6-8 deltakere møtes ukentlig i 1 ½ time - på ettermiddagstid. Man bør i utgangspunktet være innstilt på å møte i gruppen i minst ett år.

Målsettingen er økt tilfredshet gjennom å forstå og håndtere egne følelsesmessige reaksjoner og konflikter mer hensiktsmessig. Gruppearbeidet tar utgangspunkt i arbeids-, familie- og/eller sosiale problemer og utfordringer hos hver enkelt.

Deltakelse avgjøres etter individuell vurdering og avtale med undertegnede. Interesserte bes ringe på kveldstid for orientering til psykiater Gro Guttormsen (seksjonsoverlege ved Helsetjenesten), tlf. 22 60 53 35 (lettest kl. 20-22).


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 10 1998
Publisert 20. aug. 1998 08:34 - Sist endra 1. sep. 2014 13:41
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere