Småstoff

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 10 1998


 

Huset for student og lærd

{short description of image}STUDENTHUS: Prosjektleiar Beate Svenningsen, sivilarbeidarane Andreas Olsen og Øyvind Stortuen Gjefle og Kyrre Alvær i Det Norske Studentersamfund skal ta eit felles lyft for å gjera Chateau Neuf til Noregs beste studenthus. (Foto: Martin Toft)

- Dette skal bli huset som sveisar studentar og dei universitetstilsette saman. Hit skal me invitera professorar til å halda frie førelesingar der dei kan velja akkurat det temaet dei er mest opptekne av. Det seier Beate Svenningsen som er prosjektleiar for Studenthuset Chateau Neuf som skal stå klart neste haust. I sommar kjøpte Universitetet i Oslo huset for 22 millionar kroner frå Det Norske Studentersamfund. Overtakinga inneber at rundt 40 studentforeiningar kan få kontorplass i huset i tillegg til at dei også disponerer alle salane med unnatak av Storsalen som fram til år 2000 framleis skal vera revyscene.

Kometkappløp mot sola

Romobservatoriet SOHO registrerte i juni to kometer i et kappløp mot sola. Dette er såkalte sun-grazing-kometer som kommer svært nær sola og som ofte ikke overlever denne nærkontakten. Man kan se en animasjon av kappløpet på Internett:
http://orpheus.nascom.nasa.gov/~paalb/ar_movies/lasco/current_c2small.gif

Med SOHO har en for første gang fått muligheten til å følge slike hendelser. UiO-forskere ved Institutt for teoretisk astrofysikk er sterkt involvert i det amerikansk-europeiske SOHO og har bidratt til byggingen av et av instrumentene.

I sommer har SOHO vært uten kontakt med jorda, men natt til 4. august lyktes forskerne i å få kontakt med satellitten igjen.

De dødsdømte kometene kommer inn nederst til høyre i bildet, og en kan se at halen vokser dess nærmere solen de kommer. Halen krummer på grunn av den kraftige strålen fra sola som hele tiden prøver å presse halen bort. Kometene kommer aldri ut på den andre siden. Mest sannsynlig har de fordampet i varmen fra solatmosfæren.

Det som SOHO-forskerne er mest interessert i på disse bildene, er de kraftige utblåsingene av gass til høyre på bildet. Slike eksplosjoner sender ut milliarder av tonn med gass som raskt beveger seg utover i verdensrommet, og som kan skade elektronikken i satellitter som går i bane rundt jorda. SOHO kan observere og varsle slike utblåsinger flere dager før effekten merkes på jorda.

Konserveringsstudiet endelig åpnet

{short description of image}MED OMP OG PRAKT: Avdeling for konserveringsstudier ble offisielt åpnet på mandag til tonene fra Oldsaksamlingens eget orkester, The Bogalousa Jazz Band. (Foto: Xenia Isaksen)

I høst har de første ti studentene begynt på storfaget i teknisk konservering. Allerede for 40 år siden begynte arbeidet med en slik utdanning i Norge, men først i høst har konserveringsstudiet blitt en realitet. Og det er allerede en populær utdanning, med 70 søkere til de ti plassene. Tidligere har det ikke vært noen teknisk konservator-utdanning i Norge.

- Jeg er stolt over at vi ikke bare skjærer ned på HF, men også kommer med noe nytt. Og det er på tide at vi får et HF-fag med mikroskoper, sa dekan Even Hovdhaugen under mandagens åpning av Avdeling for konserveringsstudier i nyoppussede lokaler i Frederiksgate 3.

Middelalderens urtehage

{short description of image}Ved mange klostre dyrket munkene urter til husholdningen og til medisinsk bruk, blant annet ved klosteret på Hovedøya. Dette viser en utstilling om urter i middelalderen som nå går på Historisk museum. Utstillingen kommer fra Medeltidsmuseet i Stockholm, men Oldsaksamlingen har tilpasset den norske forhold og dessuten brukt gjenstander fra egen samling.. Utstillingen er blitt en perle som alle bør få med seg før den blir tatt av den 27. september. Museet er åpent fra 11.00 til 15.00 hver dag. Utstillingen er en kunnskapshage og ikke en fysisk hage. Levende middelalderurter kan du oppleve i Nytteveksthagen på Botanisk hage på Tøyen.

Zoologene viser hva de holder på med

- Folk flest tror at på Zoologisk museum på Tøyen tørker vi bare litt støv i krokene. De er ikke klar over at vi faktisk forsker her også. Derfor har vi laget en utstilling der vi presenterer ni av de temaene vi forsker på for tiden, forteller avdelingsingeniør Mai Britt Ringdal, som har laget utstillingen.

Forskningsområdene strekker seg fra mygg og parasitter, via fisk og fugl til isbjørn. Kollisjonsfaren mellom fly og fugler forskes det på og forskjellige parasitters påvirkning på fisk. Utstillingen kommer til å bli stående en god stund fremover.

Meld deg på til årsfesten!

Velferdsutvalgets årsfest for de ansatte på Det Norske Teatret finner sted den 2. september, kl. 18.00!

- Til nå er det kommet inn svært mange påmeldinger, opplyser sekretær i Velferdsutvalget, Torunn Henriksen i personalavdelingen.

- Vi håper at riktig mange kommer på festen, og at så mange som mulig stiller i bunad, sier lederen for Velferdsutvalget, Liv Håskoll Haugen. Du kan melde deg på ved å sende inn nederste del av det røde arket som er sendt ut, pr. post eller pr. telefaks.

Det blir koldtbord, teater og og dans med New Jordal Swingers etterpå. Musikalen "The Black Rider", skrevet av William Burroughs og med musikk av Tom Waits, blir det kulturelle innslaget.

Nøtter

{short description of image}1 Hvem er dette?

2 I høst skal UiO velge både rektor, prorektor, flere dekaner og et nytt kollegium. Hvem leder UiOs valgstyre?

3 Hvor mange vekttall ble avlagt ved UiO i fjor?

4 Hvilket fakultet produserer flest vitenskapelige artikler?

5 Hva står forkortelsen SFA for?

 

1 Anita Werner, professor emeritus i medier og kommunikasjon

2 Aanund Hylland, professor i sosialøkonomi og dekan ved SV

3 21 303

4 Det medisinske fakultet

5 Studie- og forskningsadministrativ avdeling

 

 

 


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 10 1998

Publisert 20. aug. 1998 08:34 - Sist endra 1. sep. 2014 13:41
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere