Velg Rindal og Holst!  

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 10 1998

Universitetet i Oslo trenger en samlet og helhetlig politikk for sin virksomhet. Vi mener at Magnus Rindal og Dorthe Holst bør velges til rektor og prorektor for å lede institusjonen i dette arbeidet.

Vi betrakter forskningen som grunnlaget for virksomheten ved universitetet. Det har derfor vært viktig for oss å stille kandidater som har bred ledererfaring innen forskningsadministrasjon og forskningspolitikk.

UiO er landets største og viktigste forsknings- og utdanningsinstitusjon, men har hittil ikke fått bevilgninger som svarer til dette. Det kreves en bevisst satsing fra universitetet sentralt for å sikre og videreutvikle universitetets vitale plass i norsk vitenskap, med et budsjett som gir et bedre grunnlag for virksomheten enn i dag. Den internasjonale profil må styrkes, og kontakter med internasjonale forskningsmiljøer må videreutbygges.

Forskningsprofilen ved UiO må være utadrettet. Det betyr at samfunnskontakt og formidling må være en viktig del av virksomheten. Universitetet er både et sentrum for kritisk tenkning og en serviceinstitusjon for samfunnet.

På bakgrunn av disse overveiningene mener vi at Magnus Rindal og Dorthe Holst bør lede UiO de neste tre år.

Magnus Rindal (f. 1942) er professor i nordisk middelalderkultur og leder av Middelaldersenteret. Han har vært dekan ved HF og medlem av Kollegiet ved UiB, medlem av fakultetsstyret ved HF ved UiO og er medlem av Kollegiet ved UiO. Han var den første leder av områdestyret for Kultur og samfunn i Forskningsrådet, og har vært medlem av European Science Foundation. Han er nå medlem av styret for Videnskapsakademiet og leder for Norgesnettrådet.

Dorthe Holst (f. 1945) er professor i samfunnsodontologi. Hun har hatt en rekke universitetspolitiske verv ved UiO, blant annet som medlem av fakultetsråd og -styre og som leder av styret for Senter for epidemiologisk forskning. Hun har også hatt flere eksterne faglige og forskningspolitiske verv, blant annet som leder av programstyre og faggrupper i Forskningsrådet.

Helge Rønning, professor, Institutt for medier og kommunikasjon og
Tore Hansen, professor, Institutt for statsvitenskap


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 10 1998
Publisert 20. aug. 1998 08:34 - Sist endra 1. sep. 2014 13:41
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere