Rettigheter til forskning

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 09 1998

Det normale i universitetets oppdragskontrakter er at forskeren beholder rettighetene, skriver Jorun Pedersen.  

I siste nummer av Uniforum står det en artikkel om rettigheter til forskningsresultater. Artikkelen inneholder to vesentlige faktiske feil som jeg synes det er viktig å rette opp.

  1. Rettigheter til forskningsresultater når prosjekter er finansierte av Forskningsrådet.

I Forskningsrådets Generelle kontraktsvilkår punkt 6.2 står det at det er prosjektansvarlig som har enerett til å utnytte prosjektresultatene. Prosjektansvarlig har også plikt til å ha avtaler med sine ansatte som hindrer at disse får noen rettigheter i prosjektresultatene. Prosjektansvarlig er for vår sammenheng Universitetet i Oslo og ikke den enkelte forsker.

Universitetet har forhandlet frem en formulering i de Spesielle kontraktsvilkår som sier at "Under henvisning til punkt 6.2 siste ledd i Generelle kontraktsvilkår vil Norges forskningsråd presisere at det ikke vil bli ansett som kontraktsbrudd om forholdet til den prosjektansvarliges ansatte fører til at bestemmelse under punkt 6.2 ikke kan gjennomføres fullt ut. Det forutsettes imidlertid at den prosjektansvarlige lojalt søker å følge opp intensjonen i punkt 6.2 så langt som mulig, herunder at han om mulig tar spørsmålet opp i egnede forhandlinger med de ansatte." Denne formuleringen endrer ikke det faktum at det i de Generelle kontraktsbetingelser forventes at universitetet som institusjon er eiere av rettighetene. Dette harmoniserer derfor med bestemmelsene i doktorgradsavtalene.

  1. Praksis med overdragelse av rettigheter til oppdragsgiver.

I de åtte årene jeg har utarbeidet og forhandlet frem avtaler mellom universitetet og oppdragsgivere på vegne av våre forskere, kan jeg telle på én hånd de avtaler hvor vi har overdratt rettigheter til økonomisk utnyttelse av resultatene til oppdragsgiveren. I de tilfeller hvor vi har gjort dette, er det etter ønske fra forskeren og mot en kompensasjon i form av royalty etter vanlig standard. Det normale i universitetets oppdragskontrakter er at forskeren beholder rettighetene.

Jorun Pedersen
førstekonsulent, Studie- og forskningsadministrativ avdeling, Seksjon for avtaler og næringslivskontakt

 

 


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 09 1998
Publisert 10. juni 1998 16:47 - Sist endra 1. sep. 2014 13:40
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere