Småstoff

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 06 1998

Biskop Aarflot opna nytt kapell på TF

{short description of image}BISPEVISITAS: Oslobisp Andreas Aarflot innvigde det nye kapellet til Det teologiske fakultetet. (Foto: Xenia Isaksen

Med sørafrikansk salmesang til akkopagnement frå ein einsleg saxofon og med Oslobisp Andreas Aarflot som frontfigur, fylgd av teologistudentar og teologiprofessorar i lang lang rekkje, gjekk prosesjonen som markerte opninga av det nye kapellet på Det teologiske fakultetet frå hovudinngangen og ned kjellaren til det vesle, mørke, men vakre og enkelt utstyrte nye rommet som skal tena som gudshus for Noregs framtidige prestar og lærarane deira. Kapelltaket er utstyrt med små lyspærer som gir kyrkjegjengarene inntrykk av at dei sit under open himmel ei stjerneklar sommarnatt. Framme på altaret står ein Kristusfigur skoren ut i tre. I vigslingstalen sin tok biskop Andreas Aarflot utgangspunkt i at kapellet ligg i kjellaren på fakultetet.

- Vanlegvis ligg jo fyrrommet til store bygningar i kjellaren. På same måte kan dette kapellet fungera som eit åndeleg sentralvarmeanlegg for alle dei som held til her. Eg håpar det kan bli eit åndeleg kraftsenter som kan førebu prestestudentane til teneste i Guds kyrkje, sa biskopen før han vigsla kapellet og gratulerte fakultetet med eit vakkert lite kapell.

Missing Links på Tøyen til neste år

Universitetet i Oslo vil følge opp dinosaurusutstillingen i 1993 med å vise en utstilling om tidlige stadier i menneskehetens utvikling. Utstillingen skal holdes ved de naturhistoriske museer på Tøyen fra 15. april til 14. september neste år. Utstillingsopplegget er laget i Danmark. Bak utstillingen står 16 forskere fra hele verden, samt en rekke vitenskapelige institusjoner. Den danske utstillingen fremstiller situasjonsbilder av noen av de første menneskelignende skapninger i full størrelse. I likhet med dinosaurusutstillingen er den spesielt skolerettet, og fagstoffet inngår i de nye fagplanene. Den største målgruppen for utstillingen vil dermed være skoleungdom, og skoletjenesten på Tøyen vil være sterkt inne i bildet.

Utstillingen har vært vist ved Nationalmuseet i København med rekordstor oppslutning. Det kom 12% flere besøkende til denne enn til dinosaurusutstillingen. Det er opprettet en styringsgruppe og en faggruppe ved UiO, som skal ta seg av alt som har med utstillingen å gjøre. Prosjektleder er Hans Jørgen Lønne, som til daglig er ansvarlig for arbeidet med å slå sammen universitetets museer.

Små kunstnere stiller ut

{short description of image}Barna i Universitetets barnehage har laget tredimensjonale kunstverk med motiver fra "Askeladden og de syv sølvendene" og "Prinsessa på glassberget". Her viser noen av de universitetsansattes poder fram kunstverkene sine. (Foto: Kirsten Faustino)

Tøyen-konditoriet er åpent

Løvet spretter, kveldene er lyse og nå har også konditoriet i Botanisk hage på Tøyen åpnet. Antakelig har de åpnet for godt, det ser nemlig ut til at det skal bli helårskonditori i Tøyen hovedgård.

Sosialantropolog med interesse for fortida

- Korleis kan me vita at me veit? Korleis konstruerer me våre empiriske teoriar? Desse erkjenningsteoretiske spørsmåla har alltid interessert meg. Difor er eg oppteken av å fylgja spora til vitskapen tilbake i historia for å finna kjeldene som gav opphavet til humanismen. Det seier den danske sosialantropologen Kirsten Hastrup som nyleg er engasjert som gjesteprofessor (professor II) ved Institutt for arkeologi, kunsthistorie og numismatikk. I dag har ho ei professorstilling ved Københavns Universitet. Ho synest ikkje det er nokon motsetnad i at ho som sosialantropolog også er interessert i fortida.

- Nei på ingen måte. Me kan lettare leva oss inn i livet til dei personane som brukte dei tinga som arkeologane hentar opp frå jorda. Dermed kan me samarbeida om å finna ut korleis folk levde på Island i mellomalderen, som er eit tema eg har hatt spesiell interesse for, fortel ho medan ho understrekar kor viktig det er med tverrfagleg samarbeid.

- Det er viktig å jobba på tvers av fag- og fakultetsgrensene. Arkeologien og sosialantropologien kan utfylla kvarandre, meiner ho. Ho skal vera tilknytt instituttet fram til år 2002.

Nøtter

{short description of image}1 Hvem er dette?

2 Hvor mange utlån hadde UB på Drammensveien i fjor?

3 Hvem er figuren i UiOs logo?

4 Hvem var leder for Humanioradagene i år?

5 Hva står forkortelsen NIKK for?

 

Svar

1 Gro Steinsland, professor i religionshistorie

2 117 000

3 Den greske guden Apollon

4 Jan Erik Rekdal

5 Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning

 


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 06 1998
Publisert 30. apr. 1998 17:51 - Sist endra 1. sep. 2014 13:38
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere