UiOs administrative lønninger i spinn?

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 02 1998

Det er overraskende at embetseksamen kvalifiserer for lavere lønn enn videregående skole, skriver Anne-Lovise Næss.

Ved gjennomsyn av UiOs utlysning av ledige stillinger siste måned har følgende to kunngjøringer forundret meg.

En stilling annonseres som førstekonsulent, lønnstrinn 32-38 med krav om embetseksamen, hvor oppgavene er tillagt ansvar for forskerutdanning, sekretær for utvalg, administrativt ansvar for internasjonale aktiviteter, veiledning av studenter o.l.

Den andre er en sekretærstilling, lønnstrinn 35-39 med krav om videregående skole, med oppgaver som ansvar for daglig drift inkl. personaladministrasjon, regnskapsarbeid, postbehandling, arkivering o.l.

Påfallende skjevheter foreligger både med hensyn til utdanning, lønn og arbeidsoppgaver. Arbeidsfordelingen for førstekonsulenten og sekretæren er selvsagt forskjellige. Det overraskende er at embetseksamen kvalifiserer for lavere lønn. Forbausende er det også at selv om flere av UiOs konsulenter på grunnplan har arbeidsoppgaver tilsvarende sekretærens, er disse lønninger ikke av samme størrelse. De ligger langt lavere.

Så vidt jeg forstår, er det UiO-enhetene selv som bestemmer over bruken av lønnsmidlene. Likevel bør vel noen ved UiO sentralt ha et overordnet ansvar for at uheldige skjevheter ikke oppstår. Vi er tross alt ansatt i én og samme bedrift. Er dette noe for ØPA?

Anne-Lovise Næss
Cand.philol. og konsulent, Fysiologisk institutt.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 02 1998
Publisert 12. feb. 1998 08:56 - Sist endra 1. sep. 2014 13:35
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere