Den første cand.san. uteksaminert

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 02 1998

Like før jul skrev sosionom Sævar Berg Gudbergsson et lite stykke universitetshistorie. Som den aller første ved Universitetet i Oslo fikk han graden cand.san. (candidatus sanitatis) etter å ha avlagt eksamen i helsefag hovedfag, studieretning diakoni ved Det teologiske fakultet.

AV TROND OLAV GJERDRUM

{short description of image}FØRSTEMANN: Sævar Berg Gudbergsson med universitetets første cand(idatus) san(itatis)-vitnemål (Foto: Trond Olav Gjerdrum).

Rektor Lucy Smith sa ved overrekkelsen av vitnemålet at det nye tverrfaglige studiet innen helsefag er et godt eksempel på hvordan Norgesnettet kan fungere - i dette tilfelle et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Diakonhjemmets høgskolesenter. Dessuten ga hun uttrykk for at helsefagenes tverrfaglige profil er en styrke for universitetet.

- Et slikt studium viser vi gjerne frem for myndighetene, la Lucy Smith til.

For Sævar Berg Gudbergssons del var muligheten til faglig fordypning grunnen til at han begynte på hovedfaget for to år siden. Han mener emner som teologi og etikk har gitt ham nye perspektiver som er nyttige i hans stilling som sosionom ved Radiumhospitalet. Andre delemner ved helsefag hovedfag, studieretning diakoni er ledelse, organisasjon og styring, helse og sosialpolitikk, og vitenskapsteori. Foruten en sosial-faglig bakgrunn må studentene ved det nye hovedfaget ha kristendomskunnskap grunnfag og minimum tre vekttall i diakoni.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 02 1998
Publisert 12. feb. 1998 08:56 - Sist endra 1. sep. 2014 13:35
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere