Både nynorsk- og bokmålsavis

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 19 1997

Universitetet i Oslo plikter å gi ut minst 25 prosent av sitt trykte materiale på nynorsk, svarer redaktør Martin Toft og informasjonsdirektør Hanne Dirdal.

Vi synes det er svært viktig at vi får tilbakemeldinger på den avisen vi lager, også når noen kritiserer oss. Når det gjelder artikler på nynorsk, så har de gjennom lang tid vært nærmest ikke-eksisterende i Uniforum, noe vi har fått kritikk for både fra Norsk språkråd og Noregs Mållag. I dag er vi imidlertid i den unike situasjon at vi har en nynorsk-skrivende redaktør som har frihet til å skrive både på nynorsk og bokmål. Siden avisen bare har to faste medarbeidere, er det derfor naturlig at mange artikler blir skrevet på nynorsk. Som alle andre statsinstitusjoner med hele landet som tjenesteområde, plikter Universitetet i Oslo, ifølge Lov om målbruk i offentleg teneste, å gi ut minimum 25 prosent av sitt trykte materiale på nynorsk eller bokmål. Dette kravet innfrir vi i dag når det gjelder Uniforum, ellers ikke. Skal Universitetet i Oslo oppfylle målloven, er det viktig at noen går foran og kanskje i perioder bruker mer nynorsk enn andre avdelinger.

Martin Toft
Redaktør, Uniforum

Hanne Dirdal
Informasjonsdirektør


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 19 1997
Publisert 11. des. 1997 12:12 - Sist endra 1. sep. 2014 13:34
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere