Observatoriebygningen

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 19 1997

Observatoriebygningen er ikke det eneste mulige sted for et Ibsensenter, mener Jan Erlvang.

Takk for to engasjerte innlegg i Uniforum av 27.11.97 om Ibsensenteret og senterets videre planer med plassering i Observatoriebygningen.

Innleggene bekrefter min oppfatning av at Ibsensenterets rombehov vil bli meget stort. Det var viktig å få dette stadfestet, da det for meg gikk mindre klart frem av Kollegiets vedtak.

Dermed kan en nå diskutere det som for meg i denne forbindelse er det viktigste: bruk av Observatoriebygningen.

Kollegiets vedtak betyr i praksis at Ibsensenteret vil komme til å disponere hele Observatoriebygningen for sine formål.

Matematisk institutt har sammen med forskere fra andre institutter i noen tid arbeidet med et forslag om å gjøre Observatoriebygningen til et museum både for universitetet og for de fag som har særlig tilknytning til stedet: astronomi, geofysikk, fysikk og matematikk. Ideen om å gjøre Observatoriet til et fremtidig universitetsmuseum var også ett av temaene på en konferanse i regi av Forum for universitetshistorie høsten 1996 i Rosendal.

I mitt innlegg 13.11 antydet jeg at Ibsensenterets tre funksjoner ikke nødvendigvis behøvde å samlokaliseres. En eventuell samlokalisering må selvsagt avgjøres av de partene som er involvert i senteret. Hensikten med mitt innlegg var en problematisering rundt det syn som ser ut til å få som eneste konklusjon: uten Observatoriebygningen intet Ibsensenter.

Argumentasjonen ser ut til å være:

Ibsensenteret må ligge i nærheten av Nasjonalbiblioteket pga. Ibsensamlingene som befinner seg der. Senteret må dessuten ha store lokaler med sine ca. 15 forskere og store arealbehov for øvrig. Konklusjonen kan da litt for raskt bli Observatoriebygningen er det eneste mulige sted for et Ibsensenter. Jeg tillater meg å være usikker på dette.

Bruken av Observatoriebygningen angår de naturvitenskapelige miljøer i hele landet, og bygningen og dens bruk utgjør en viktig del av vår kultur og åndshistorie. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har i brev av 18.11.97 til Universitetsdirektøren anmodet om at fakultetets store interesse blir ivaretatt. Fakultetet tar også opp et samarbeid utenfor fakultetet, for eksempel med Forum for universitetshistorie. Det pekes også på behov for folkeopplysning og rekruttering til universitetene.

Jan Erlvang
Førsteamanuensis, Matematisk institutt


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 19 1997
Publisert 11. des. 1997 12:12 - Sist endra 1. sep. 2014 13:34
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere