Dette lover de

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 16 1997

Bedre vilkår for forskning, bedre studiefinansiering, bedre økonomi for høgskolene og bedre vitenskapelig utstyr.

AV MARIANNE TøNNESSEN

Dette er noe av det sentrumsregjeringen ønsker å få til i de nærmeste årene. I fellesdokumentet fra regjeringsforhandlingene på Voksenåsen og i statsminister Bondeviks tiltredelseserklæring i Stortinget, lover regjeringen å bedre vilkårene for forskning og å øke studiekapasiteten innen helse-, førskolelærer-, politi- og IT-utdanning. Stipendandelen på studielånet skal økes til 40 prosent, og en stortingsmelding om videre- og etterutdanning vil bli lagt fram.

"En sentrumsregjering vil satse mer på utdanning og kompetanse", står det i fellesdokumentet fra Voksenåsen. Der står det også - opptil flere ganger - at en sentrumsregjering vil oppgradere det tekniske utstyret til undervisning og forskning. Selv om det kan virke som om det særlig er høgskolene som vil få bedre økonomi med den nye regjeringen, skal universitetene fortsatt spille en vesentlig rolle innen forskningen: "En sentrumsregjering vil øke bevilgningene til forskningsformål med sikte på å nå gjennomsnittet for OECD-landene og vurdere ulike tiltak for å øke næringslivets FoU-innsats. Det er behov for mer frie midler til forskning. Grunnforskningen representerer også viktige bidrag til anvendt forskning og utviklingsarbeid. Universitetene har en særlig forpliktelse til å drive grunnforskning", står det i regjeringens fellesdokument.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 16 1997
Publisert 28. okt. 1997 22:53 - Sist endra 1. sep. 2014 13:31
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere