Hva skjer

Forrige Innhold Uniforum nr. 15 1997

Nytt fra Tøyen

Mineralogisk-geologisk museum

Tid og sted: kl. 13, Geologisk museum, 1. etasje

19. oktober: "Opal - den ømfindtlige edelstein" v/amanuensis Brenda B. Jensen.

Botanisk hage

BONSAI - utstilling i Tøyen hovedgård i dagene 25. og 26. oktober kl. 11-16. Kontaktpersoner: Rolf Torhaug, tlf. 22 37 55 72 eller Hedi Johansen, tlf. 22 35 51 47

Botanisk hage har nye lukningstider fra 15. september til 14. april: hverdager kl. 7-17; lørdager, søndager og helligdager kl. 10-17.

Paleontologisk museum

Tid og sted: kl. 13 i Geologisk museum, Paleontologisk sal, 2. etasje

26. oktober: "På paleontologiske forskningsreiser i Russland" v/førstekonservator Hans Arne Nakrem.

Dagny Tande Lids botaniske kunstutstilling

er åpen onsdag, torsdag, fredag og søndag kl. 12-15.

Etnografisk museum

Sted: Frederiks gate 2

Søndag 19. oktober kl. 12.30: Film fra Yanomamoindianerne (i anledning av Operasjon Dagsverk 1997).

Søndag 26. oktober kl. 12.30: Film fra arhuacoindianerne, Columbia: Jorden er vår mor.

Norges eldste menneske, 8600 år gammel

stilles nå ut i Universitetets oldsaksamling/Historisk museum i Frederiks gate 2. Åpningstider hver dag kl. 12-15, unntatt mandager. Utstillingen kalles "Fruen fra havet", og den vil bli stående fram til april 1998.

Barokkseminaret

Arr.: Klassisk og romansk institutt

Tid: fredager kl. 12.15-14

Sted: Sem.rom 51, Niels Treschows hus, Blindern

31. oktober: "Le Roman comique - en barokkroman?" v/hovedfagsstudent Marianne Ihlen, Klassisk og romansk institutt.

Seminar på Germanistisk institutt

Tittel: Antisemitismus und Toleranz. Das Schicksal der Juden in Europa von der Reformationszeit bis in unsere Zeit

Tid og sted: torsdager kl. 13.15-15 i Sem.rom 70, Niels Treschows hus, 7. etasje, Blindern

23. oktober: "Toleranz und Ausgrenzung. Antijudaistische Implikation in Literatur und Philosophie des späten 18. Jahrhunderts" v/Ludwig Stockinger.

Seminar om nordisk seinmellomalder

Arr.: Senter for studiar i vikingtid og nordisk mellomalder

Tid: måndagar kl. 12.15-14

Sted: Forskningsparken, plan 2, møterom 7, Gaustadalleen 21

27. oktober: "Danmark og Europa i senmiddelalderen. Erfaringer fra et forskernettverk" v/forskningslektor Per Ingesman, Aarhus Universitet.

Nærmere opplysninger på tlf. 22 85 29 10.

Forum for universitetshistorie

Tid: torsdager kl. 14.15-16

Sted: Sem.rom 300, Niels Henrik Abels hus, Blindern

30. oktober: "Høyesteretts historie 1815 - 2000 - juristene i det norske system" v/forsker Erling Sandmo og professor Rune Slagstad, Institutt for samfunnsforskning.

Videnskaps-Akademiet

Tid: torsdager kl. 19

Sted: Akademiets hus, Drammensvn. 78

23. oktober: Fellesmøte: "The Forces Changing the Nature of Capitalism" v/professor Lester Thurow, Massachusetts Institute of Technology.

Humanistisk kollegium

Tema: "Mennesket - fremmed i verden?"

Tid: tirsdager kl. 19-20.45

Sted: Aud. 4, Universitetets Urbygning, Sentrum

28. oktober: "Mennesket fremmed i naturen?" v/Dag Hessen.

Forum for kultur, vitenskap og livssyn

Tema: "Oss mennesker imellom - veier til bedre samspill, samarbeid, samliv, samfunn"

Tid: tirsdager kl. 19.45-21.30

Sted: Aud. 3, underetasjen, Kristine Bonnevies hus, Blindern

4. november: "Om å ta den andres perspektiv: Hvordan løser vi opp fastlåste partnersamspill" v/førsteamanuensis Anne-Lise Løvlie Schibbye, Psykologisk institutt.

Seminaret i vitenskapsteori

Tid: fredager kl. 14.15-16

Sted: Sem.rom 2, Sophus Bugges hus, Blindern

24. oktober: "Gene concepts: Fragments from the perspective of molecular biology" v/Hans-Joerg Rheinberger, Max Planck Institut für Wissenschaftsgeschichte, Berlin.

Senter for kvinneforskning

Arlie R. Hochschild

er professor i sosiologi ved Berkeley, University of California og kjent for sine arbeider med følelsenes sosiologi, forholdet mellom familie og arbeidsliv og om tid. Hun holder følgende seminarer: "When Work Becomes Home and Home Becomes Work" tirsdag 21. oktober kl. 10.15-12 i Senter for kvinneforskning, Sognsvn. 70, 5. etasje og "Cultures of Care" onsdag 22. oktober kl. 10.15-12 i Institutt for samfunnsforskning, Munthesgt. 31. Begge i samarbeid med Institutt for samfunnsforskning.

"Queer Theory"

er tittelen på et seminar som holdes torsdag 23. oktober kl. 10-16 i Sem.rommet, Sognsvn. 70, 5. etasje med dosent i antropologi, Don Kulick, Linköping universitet og forsker Annick Prieur, NOVA. Faglig ansvarlige: professor Harriet Bjerrum Nielsen, SFK og professor Monica Rudberg, Pedagogisk forskningsinstitutt.

Kjønnskonfigurasjoner i Latin-Amerika

er tittelen på et dagsseminar fredag 24. oktober kl. 10.15-16 i Sem.rommet, Sognsvn. 70, 5. etasje med innledninger av professorene Marit Melhuus og Eduardo Archetti, begge Institutt og museum for antropologi og forsker Annick Prieur, NOVA. Faglig ansvarlig: professor Jorun Solheim, SFK.

Rikshospitalets forskningsseminarer

Tid: mandager kl. 15-16.45

Sted: Patologibygningen

3. november: "NK celler - naturlige dreperceller" v/Sigbjørn Fossum og Tore Abrahamsen.

ARENA-seminar

Tid og sted: tirsdager kl. 14.15-16 i ARENAS sem.rom, 5. etasje, Eilert Sundts hus, Blindern

28. oktober: "Norway and the impact of the Marshall Plan: International intervention and domestic innovation" v/professor Helge Pharo, Historisk institutt og ARENA.

SUM-seminar

Tid: mandag 20. oktober kl. 14-16.15

Sted: SUM, Sognsvn. 68

"Bureaucrat of the Ditches: Problems of Administration in a Politicised Village Society" v/Arild Engelsen Ruud.

U-landsseminaret

Tid: tirsdager kl. 18.15-20

Sted: Aud. 4, Eilert Sundts hus, Blindern

21. oktober: "Multilateral bistand - trenger vi den? Om status for FN-reformene" (Konkurransen fra verdensbanken og krav til morgendagens multilaterale bistand) v/forsker Leiv Lunde, ECON.

28. oktober: "Norsk flyktningepolitikk i et u-landsperspektiv" v/Turid Heiberg, informasjonsrådgiver i Redd Barna og styremedlem i Antirasistisk senter.

Kveldskurs i u-landsmedisin

Tid: annenhver tirsdag kl. 17-19

Sted: Auditoriet, rom 1209, 1. etasje, Laboratoriebygget, Ullevål sykehus

28. oktober: "Råd om helse ved langtidsopphold i u-land" v/dr. Ivar Helle.

Fokus på flyktningefamilier - psykososiale problemer og mestring

Tid: onsdager kl. 16.15-18

Sted: Aud. 7, 1. etasje, Eilert Sundts hus, Blindern

22. oktober: "Ressursmobilisering i flyktningefamilier - erfaringer fra et nettverksorientert metodeutviklingsprosjekt ved et flyktningskontor i Telemark" v/klinisk sosionom, familieterapeut, høgskolelærer Kari Quale, Diakonhjemmets Høgskolesenter.

29. oktober: "Familier, politisk uro og sosial støtte - erfaringer fra psykologisk arbeid i Norge og Nicaragua" v/stipendiat Nora Sveaas, Psykologisk institutt.

"Where do linguistic intuitions come from?"

er tittelen på en gjesteforelesning som professor Arnold L. Glass, Rutgers University holder mandag 27. oktober kl. 12.15-14 i Aud. 4, Eilert Sundts hus, Blindern.

Arr.: Psykologisk institutt.

Årets Owren-forelesning

Professor Shaun R. Coughlin, Cardiovascular Research Institute, UCSF vil fredag 17. oktober kl. 14 i Patologibygningen, Rikshospitalet holde gjesteforelesningen "Thrombin Signaling: Molecular Mechanisms and Roles in Vivo".

Religionsskiftet i Norden

Senter for studiar i vikingtid og nordisk mellomalder arrangerer ein avslutningskonferanse for ovennevnte prosjekt i dagene 30.-31. oktober i Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensvn. 78. Dette tverrfaglige forskingsprosjektet har gått over tre åe, og på konferansen vil deltakarane leggje fram resultat av sine delprosjekt. Konferansen er open for alle interesserte. Program kan fås ved Middelaldersenteret, tlf. 22 85 29 10.

Michael Clanchy

holder følgende gjesteforelesninger: mandag 3. november kl. 12.15-14 i Aud. 2, Sophus Bugges hus, Blindern: "Were the Scandinavians the most literate people in medieval Europe?" og tirsdag 4. november kl. 10.15-12 i Aud. 3, Helga Engs hus, Blindern: "Men's and women's work in the transmission of medieval literacy". Arr.: Senter for studier i vikingtid og nordisk middelalder og Historisk institutt.

Michael Clanchy skal også delta på et arbeidsseminar med tema "Pragmatic and governmental literacy", som fokuserer på forholdene i Norden i middelalderen. Forespørsler kan rettes til Terje Spurkland, tlf. 22 85 29 11.

Latin-Amerikagruppen

Sted: Solidaritetshuset, Fredensborgvn. 39

Tid: tirsdag 28. oktober kl. 19

Tema: "Kvinner og nettverk. Guatemalas enker trenger internasjonal solidaritet" v/Kirsten Mellin-Olsen.

Avdeling for forvaltningsinformatikk

arrangerer følgende seminarer i Domus Nova, Universitetsdirektørens rom, St. Olavs plass 5, 7. etasje: onsdag 22. oktober kl. 8.45-14.30: "Styring og organisering av store systemutviklingsarbeider" og torsdag 30. oktober kl. 9-14.15: "Demokratisk teknologiutvikling". Nærmere opplysninger: Tone Skramstad Brække, tlf. 22 85 00 78.


Forrige Innhold Uniforum nr. 15 1997
Publisert 16. okt. 1997 16:22 - Sist endra 1. sep. 2014 13:31
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere