Uniforum

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 15 1997

Støtte til etikk-forskning

Innsatsområdet etikk ved Universitetet i Oslo ønsker å stimulere etikkforskning, både ved å gi støtte til etikkrelaterte artikler i alle fag, til reisestipend i forskningsøyemed, til seminardeltakelse, m.m., og ved å finansiere mindre forsknings- og utredningsoppgaver av grunnlagsetisk eller områdeetisk art. Støtte til artikler for UiOs vitenskapelige ansatte ytes som støtte til språkvask, oversettelse o.l. Innsatsområdet etikk vil behandle søknader fortløpende. Søknader sendes Innsatsområdet etikk, Det teologiske fakultet, Postboks 1023 Blindern, 0315 Oslo. For mer informasjon, kontakt koordinator Finn Mølmen, tlf.: 22 95 87 97, faks: 22 69 84 71, e-post: etikk@teologi.uio.no


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 15 1997
Publisert 16. okt. 1997 16:22 - Sist endra 1. sep. 2014 13:31
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere