-Verre enn ventet

Innhold Neste Uniforum nr. 15 1997

Statsbudsjettet:

BEKYMRET: Økonomidirektør Nils Dugstad er alvorlig bekymret over Regjeringens forslag til statsbudsjett. (Foto: Ståle Skogstad)

- Dette ble verre enn jeg trodde. Kuttene kommer allerede neste år. Økonomidirektør Nils Dugstad er ikke særlig fornøyd med forslaget til neste års statsbudsjett.

AV TROND OLAV GJERDRUM

- Ser vi på de tallene som teller, kommer Universitetet i Oslo ikke godt ut med forslaget til budsjett. Regjeringen foreslår å øke driftsbudsjettet fra 1,767 milliarder i år til 1,774 milliarder neste år. Det gir oss en nominell vekst på bare 0,4 prosent, fastslår Dugstad. Han mener driftsbudsjettet burde vært på 1,822 neste år, hvis dagens nivå skulle opprettholdes.

FøRE VAR

Økonomidirektøren mener budsjettforslaget viser det var riktig av Økonomi- og planavdelingen å forberede alle avdelinger på at det ville bli mindre ressurser neste år.

- I og med at ungdomskullene blir mindre, måtte vi regne med at det også ville bli mindre bevilgninger. Men vi hadde håpet at det først skulle gi seg utslag om et år. Nå blir det en stor utfordring for Kollegiet å finne ut hvordan de begrensede midlene skal fordeles.

FæRRE STUDIEPLASSER TOTALT

Det skal opprettes drøye 500 nye studieplasser innen helsefagene, deriblant 90 i medisin. Noen av plassene i medisin er imidlertid forutsatt kjøpt i utlandet. Dessuten skal denne satsingen innen helsefagene finansieres ved at 2000 andre studieplasser ved universitetene faller bort fra høsten 1998. På denne måten mister Universitetet i Oslo alene 918 plasser. "Reduksjonen er fordelt på HF-, SV- og MN-fag med henholdsvis 398, 382 og 138 plasser", står det å lese i budsjettet for Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

DE TøRRE TALL

Regjeringen selv mener høyere utdanning er en av de prioriterte oppgavene. I forslaget til neste års statsbudsjett heter det blant annet: "Den høge aktiviteten i universitets- og høgskolesektoren vil halde fram." I rene tall foreslår regjeringen å bevilge 13 milliarder til høyere utdanning, en vekst på 3,3 prosent fra i år. Av disse går til sammen 2,29 milliarder til Universitetet i Oslo (mot 2,17 milliarder i 1997), 1,3 milliarder til Bergen, 1,6 milliarder til Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim og 742 millioner til Tromsø.

Videre setter regjeringen av midler til ferdigstillelse av flere byggeprosjekter ved Universitetet i Oslo. 210 millioner vil gå til det nye universitetsbiblioteket, mens 85 millioner er avsatt til rehabilitering av ZEB-bygningen.

DISTRIKTSVENNLIG

Denne utviklingen mener økonomidirektør Nils Dugstad ikke er tilfeldig: - Vi har tidligere sett at høgskolene rundt omkring i landet er blitt prioritert på bekostning av universitetene. Med dette forslaget til statsbudsjett fortsetter denne utviklingen, sier Dugstad. Han mener distriktspolitikk veier tungt når midlene til landets høyere utdanningsinstitusjoner skal fordeles. - Nå gjenstår det å se hvilken kurs den nye sentrumsregjeringen legger seg.

INGEN SENTRUMSLøFTER

Selv holder representantene for sentrumspartiene budsjettkortene tett inntil brystet. Jon Lilletun fra Kristelig Folkeparti var før Uniforums deadline ikke tilgjengelig for kommentar på grunn av regjeringsdrøftelsene på Voksenåsen, men partifelle og finanspolitisk talsmann Einar Steensnæs mener den nye regjeringen vil gå gjennom bevilgningene til høyere utdanning på nytt.

- Vi har fått et svært stramt budsjettforslag, og det skaper vansker for en ny regjering når den skal skaffe mer penger til viktige områder som for eksempel forskning og utdanning. Derfor er det nå for tidlig å si om den nye regjeringen vil øke rammene for høyere utdanning. Nedskjæringen av antal studieplasser og stipendandelen er noe av det vi må se nærmere på, sier den tidligere utdanningsministeren.


Innhold Neste Uniforum nr. 15 1997
Publisert 16. okt. 1997 16:22 - Sist endra 1. sep. 2014 13:31
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere