Føydalherrenes kutt

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 13 1997

Igjen skal universitetet være den flinkeste gutten i departementsklassen, skriver professor Kristian Gundersen.

Igjen skal universitetet være den flinkeste gutten i departementsklassen. Man leser med forferdelse i siste Uniforum at det skal kuttes tre dyrebare marginale prosent. Hva med styrkingen av primærfunksjonene som man snakker om ved festlige anledninger? Kollegiet har endog øket sikkerhetsmarginen fra to til tre prosent, leser man. Man kunne muligens svelge at våre ledere er forsiktige med penger, men når man leser prorektors begrunnelse i tre punkter, er det raseriet virkelig begynner å herje i en. Etter noen uforståelige bemerkninger om nytt UB og nytt rikshospital, personlig har jeg aldri sett mer velstand enn det som pleier å følge med innflytting i nybygg, kommer det egentlige: "mer midler sentralt til å bruke på en del prioriteringer", og så nærmest som en ettertanke "som også vil komme fakultetene til gode". Skal vi tro på det? Og legg merke til presisjonsnivået.

Det er i det hele tatt lite som overbeviser i Uniforums intervjuer med våre ledere. "Fægri mener universitetet har gjort en stor innsats for å øke universitetets bevilgninger." Med hvilket resultat? Økonomidirektøren mener at "vårt forhold til departementet er basert på tillit" og at "folkene i departementet også ønsker en sterk universitetssektor". Er han ironisk? Er det overhodet noen av universitetets forskere som er enige med ham, så hører jeg gjerne fra dem.

Hvor ofte skal det være nødvendig å si at i nødstider må vi konsentrere oss om det vesentlige, det er grunnenhetene som driver forskningen, undervisningen og formidlingen. Punktum. Jeg utfordrer Universitetsdirektøren til i neste Uniforum å publisere en kurve for andelen av universitetets midler som hvert år har gått til grunnenhetene la oss si de 15 siste årene. Jeg tror kurven blir sterkt fallende, så vi får se om han tør. Vi fikk med stort møye og under sterk protest bevist at universitetet hadde en sterkt stigende administrasjonskurve. Må vi nå ha den samme opprivende debatt om størrelsen av sentrale avsetninger?

Føydalherrene sviker nok en gang. Jeg satt selv i den valgforsamling som valgte det nåværende kollegium, i disse valgtider bør det være lett å huske at vi kan velge andre ledere ved neste korsvei.

Kristian Gundersen

Professor i biologi


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 13 1997
Publisert 17. sep. 1997 19:10 - Sist endra 1. sep. 2014 13:30
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere